Aktuelt Kulturarv

Tilskudd til tilrettelegging av historiske ferdselsårer

I anledning Frivillighetens år 2022  inviterer Riksantikvaren frivillige lag og foreninger til å søke midler til tilrettelegging, skjøtsel og formidling av historiske ferdselsårer.

Høring: Forslag til vedtak om fredning av gården Fjeldstad i Salangen

Med bakgrunn i Riksantikvarens fredningsstrategi for minoritetenes kulturminner skal den kvenske gården Fjeldstad i Salangen kommune fredes. Forslag til vedtak er nå på høring.

Fredning av Historiske Trondenes

Det har vært jobbet med fredningen av Historiske Trondenes i nærmere 150 år, og nå er fredningen endelig ferdig. Den offisielle markeringer finner sted 29. oktober.

Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner

  Nå kan du søke om midler til bevaring av tekniske og industrielle kulturminner. Søknadsfrist er 1. november.

Eier eller forvalter du et freda kulturminne?

Nå kan du søke fylkeskommunen om tilskudd til restaurering. Søknadsfrist er 1. november.

Markering av fredningen av fjøs og tilbygg i Repokoski

Onsdag 22. september var bortimot 30 personer møtt opp for å overvære markeringen av fredningen av et fjøs og tilbygg i Repokoski i Porsanger kommune.

Åpnet Nallavuopphi, Nord-Norges eldste markedsplass

I vakkert sommervær foretok fylkesordfører Ivar B. Prestbakmo (Sp) og sametingspresident Aili Keskitalo offisiell åpning av tilrettelegging og skilting av den gamle markedsplassen på Nallavuopio i Skibotn.

Skal bevare kulturhistoriske spor fra industrien

Fylkesrådet har bevilget 1,4 millioner kroner til vedlikehold og forvaltning av industrihistoriske kulturminner i Troms og Finnmark.

– Samiske museer må få bedre fasiliteter

Fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp) satte utviklinga av samiske museer på agendaen under den åpne høringen om museumsmeldingen i Stortingets familie – og kulturkomité.

Disse kulturhistoriske eiendommene får tilskudd

Til sammen er det fordelt 6,7 millioner til 44 privateide kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap i Troms og Finnmark.

Til toppen