Aktuelt Kulturarv

Troms har fått et nytt kulturminne

Westamaranen Alba er nå inne på vernelisten for fartøy. Troms har dermed fått et nytt kulturminne med Harstad som hjemmehavn. 

Eier du et freda bygg?

Nå kan du søke om tilskudd til restaurering. Søknadsfrist er 1. november.

Feiret 40 og 12.000 år

Varanger Samiske Museum jubilerte – og sjøsamisk historie og bosetning i lang tid stod i fokus.

400.000 kroner til samiske formål

Fylkesrådet har tildelt i alt 400.000 kroner til samiske formål i Finnmark for 2023. Det kom inn i alt 21 søknader, og det samlede søknadsbeløpet var på 959.790 kroner.

Nesten 200 søkere til Trainee Finnmark

Fylkeskommunen deltar som traineebedrift i prosjektet Trainee Finnmark. Det er første gang et trainee-prosjekt testes ut i Finnmark, og responsen har vært formidabel.

Viktig informasjon om Redningsplanken 2023

Har du søkt midler over Redningsplanken 2023 innen fristen 15. januar, men ikke fått svar på din søknad? Da må du klikke deg inn her.

Nå kan du søke midler til skjøtsel/skilting/tilrettelegging av kulturminner i Finnmark i 2023

Nå kan man søke støtte på inntil kr. 40.000,- til skjøtsel, skilting og tilrettelegging av kulturminner.

Tildeler 1,4 millioner til bevaringsprosjekter

Fylkesrådet har gitt i overkant av 1,4 mill. kroner til fem bevaringsprosjekter for kulturminner i Troms og Finnmark. 

Tildeler 21,3 millioner til museene

Det årlige driftstilskuddet til museene i fylket er nå fordelt. Nytt av året er en økning i bevilgningene til de samiske museene i Finnmark på 500 000,-.

5 piloter fornyer Fotefar mot nord

5 pilotprosjekter fra Trøndelag i sør til Finnmark i nord er valgt ut til å oppdatere den kulturhistoriske veiviseren Fotefar mot nord. Pilotene skal utforske stikkordene verdiskaping, bærekraft, mangfold og inkludering.

Til toppen