Aktuelt Kulturarv

Krigsminner på Kvænangsfjellet

I forbindelse med utbedring og skredsikring av E6 over Kvænangsfjellet har fylkeskommunen registrert flere krigsminner fra 2. verdenskrig.

Museumsfartøyet Anna Rogde får øremerket driftstilskudd

Sør-Troms Museum får to millioner over statsbudsjettet for å drifte fartøyet Anna Rogde, Norges femte største seilskute og verdens eldste seilende skonnert. Midlene utbetales av Troms og Finnmark fylkeskommune.

Et sjeldent fartøy

I Troms og Finnmark fylke finnes det en flåte på 28 vernede fartøy. Et av disse er Svenja som nå restaureres.

Fylkesråd glad for koronastøtte

I Kulturdepartementets forslag til kompensasjonsordning for museene vil åtte museer i Troms og Finnmark få en kompensasjon på 8,8 millioner kroner. 

Fersk rapport om «Hillesøy-kvinnen»

Høsten 2017 fant arkeologer fra fylkeskommunen konturene av en båtgrav på Hillesøy. Nå er rapporten fra den omfattende utgravningen klar. 

Støtter bygningsvern med 590 000,-

  Tilskuddsordningen «Redningsplanken» er ment som førstehjelp til verneverdige bygninger og anlegg i påvente av permanente tiltak.

Milliontildeling til freda bygninger

Fylkesrådet har fordelt mer enn 14 millioner til antikvarisk restaurering av freda og fredningsverdige bygninger og anlegg.

Tildeler 18,5 millioner til museer

Fylkesrådet har i møte 3. mars fordelt det årlige driftstilskuddet til museene i Troms og Finnmark.

Til toppen