Aktuelt Kulturarv

– Samiske museer må få bedre fasiliteter

Fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp) satte utviklinga av samiske museer på agendaen under den åpne høringen om museumsmeldingen i Stortingets familie – og kulturkomité.

Disse kulturhistoriske eiendommene får tilskudd

Til sammen er det fordelt 6,7 millioner til 44 privateide kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap i Troms og Finnmark.

8 millioner til vernede fartøy

Ni vernede fartøy får tilskudd fra fylkesrådet i 2021. Tilsammen tildeles fartøyene 8 millioner kroner.

Forslag til fredning av Historiske Trondenes, Harstad kommune

    Forslag til fredning og forslag til fredningsdokumentasjon for Historiske Trondenes gnr./bnr. 64/50, 64/17, 64/56, 64/121, 64/122, deler av gnr./bnr. 64/1, 64/11, 64/64, 64/119 og 64/120, gnr./bnr./fnr. 64/1/2, i Harstad kommune er sendt på høring.

Krigsminner på Kvænangsfjellet

I forbindelse med utbedring og skredsikring av E6 over Kvænangsfjellet har fylkeskommunen registrert flere krigsminner fra 2. verdenskrig.

Museumsfartøyet Anna Rogde får øremerket driftstilskudd

Sør-Troms Museum får to millioner over statsbudsjettet for å drifte fartøyet Anna Rogde, Norges femte største seilskute og verdens eldste seilende skonnert. Midlene utbetales av Troms og Finnmark fylkeskommune.

Et sjeldent fartøy

I Troms og Finnmark fylke finnes det en flåte på 28 vernede fartøy. Et av disse er Svenja som nå restaureres.

Fylkesråd glad for koronastøtte

I Kulturdepartementets forslag til kompensasjonsordning for museene vil åtte museer i Troms og Finnmark få en kompensasjon på 8,8 millioner kroner. 

Fersk rapport om «Hillesøy-kvinnen»

Høsten 2017 fant arkeologer fra fylkeskommunen konturene av en båtgrav på Hillesøy. Nå er rapporten fra den omfattende utgravningen klar. 

Støtter bygningsvern med 590 000,-

  Tilskuddsordningen «Redningsplanken» er ment som førstehjelp til verneverdige bygninger og anlegg i påvente av permanente tiltak.

Til toppen