Aktuelt Kulturarv

Markering av fredningen av fjøs og tilbygg i Repokoski

Onsdag 22. september var bortimot 30 personer møtt opp for å overvære markeringen av fredningen av et fjøs og tilbygg i Repokoski i Porsanger kommune.

Åpnet Nallavuopphi, Nord-Norges eldste markedsplass

I vakkert sommervær foretok fylkesordfører Ivar B. Prestbakmo (Sp) og sametingspresident Aili Keskitalo offisiell åpning av tilrettelegging og skilting av den gamle markedsplassen på Nallavuopio i Skibotn.

Skal bevare kulturhistoriske spor fra industrien

Fylkesrådet har bevilget 1,4 millioner kroner til vedlikehold og forvaltning av industrihistoriske kulturminner i Troms og Finnmark.

– Samiske museer må få bedre fasiliteter

Fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp) satte utviklinga av samiske museer på agendaen under den åpne høringen om museumsmeldingen i Stortingets familie – og kulturkomité.

Disse kulturhistoriske eiendommene får tilskudd

Til sammen er det fordelt 6,7 millioner til 44 privateide kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap i Troms og Finnmark.

8 millioner til vernede fartøy

Ni vernede fartøy får tilskudd fra fylkesrådet i 2021. Tilsammen tildeles fartøyene 8 millioner kroner.

Forslag til fredning av Historiske Trondenes, Harstad kommune

Forslag til fredning og forslag til fredningsdokumentasjon for Historiske Trondenes gnr./bnr. 64/50, 64/17, 64/56, 64/121, 64/122, deler av gnr./bnr. 64/1, 64/11, 64/64, 64/119 og 64/120, gnr./bnr./fnr. 64/1/2, i Harstad kommune er sendt på høring.

Krigsminner på Kvænangsfjellet

I forbindelse med utbedring og skredsikring av E6 over Kvænangsfjellet har fylkeskommunen registrert flere krigsminner fra 2. verdenskrig.

Museumsfartøyet Anna Rogde får øremerket driftstilskudd

Sør-Troms Museum får to millioner over statsbudsjettet for å drifte fartøyet Anna Rogde, Norges femte største seilskute og verdens eldste seilende skonnert. Midlene utbetales av Troms og Finnmark fylkeskommune.

Et sjeldent fartøy

I Troms og Finnmark fylke finnes det en flåte på 28 vernede fartøy. Et av disse er Svenja som nå restaureres.

Til toppen