Aktuelt Kulturarv

5 piloter fornyer Fotefar mot nord

5 pilotprosjekter fra Trøndelag i sør til Finnmark i nord er valgt ut til å oppdatere den kulturhistoriske veiviseren Fotefar mot nord. Pilotene skal utforske stikkordene verdiskaping, bærekraft, mangfold og inkludering.

Nå kan du søke midler til vern og restaurering av kulturminner

En rekke tilskudd til tiltak som gjelder kulturarv har søknadsfrist 1. november.

Høring: Fredning av Alfheim svømmehall, samfunnshus og park

Med bakgrunn i temaene « Fellesskap og demokrati» og « Rekreasjon, fritid og folkehelse» i Riksantikvarens fredningsstrategi mot 2020 foreslås fredning av Alfheim svømmehall, samfunnshus og park i Tromsø. Forslag til vedtak er nå på høring.

Museumsbesøk i Sør-Troms

Sør-Troms museum fikk i forrige uke besøk av fylkesrådene Ronald Wærnes (Sp) og Karin Eriksen (Sp). Et av temaene som ble tatt opp var hvordan fylkeskommunen kan bidra til satsninger i regionen.  

Høring: Forslag til vedtak om fredning av Hotti Talo – Hottigården i Storfjord kommune

  Med bakgrunn i Riksantikvarens fredningsstrategi for minoritetenes kulturminner skal den kvenske gården Hotti i Storfjord kommune fredes. Forslag til vedtak er nå på høring.  

Midler til fartøyvern for 2022 er fordelt

Fylkesrådet har nå fordelt fartøyvernmidler for 2022. Troms og Finnmark fylkeskommunes andel av den nasjonale potten er redusert i forhold til fjorårets pott.

Disse får tilskudd til fredede kulturminner

      Fylkesrådet i Troms og Finnmark har besluttet å gi tolv mottakere tilskudd til fredede kulturminner i privat eie.

1,25 millioner kroner i tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner

Fylkesråd for plan, næring og miljø Karin Eriksen (Sp) er fornøyd med at bevaring og restaureringsprosjekter prioriteres for denne typen kulturminner.

Delte ut førstehjelp til verneverdige bygninger

Fylkesråd Karin Eriksen (Sp) har nå fordelt årets midler til «Redningsplanken». Tilskuddsordningen er med som førstehjelp til verneverdige bygninger og anlegg i påvente av mer permanente tiltak.

Høring: Forslag til vedtak om fredning av gården Fjeldstad i Salangen

Med bakgrunn i Riksantikvarens fredningsstrategi for minoritetenes kulturminner skal den kvenske gården Fjeldstad i Salangen kommune fredes. Forslag til vedtak er nå på høring.

Til toppen