Aktuelt Kulturarv

Nesten 200 søkere til Trainee Finnmark

Fylkeskommunen deltar som traineebedrift i prosjektet Trainee Finnmark. Det er første gang et trainee-prosjekt testes ut i Finnmark, og responsen har vært formidabel.

Viktig informasjon om Redningsplanken 2023

Har du søkt midler over Redningsplanken 2023 innen fristen 15. januar, men ikke fått svar på din søknad? Da må du klikke deg inn her.

Nå kan du søke midler til skjøtsel/skilting/tilrettelegging av kulturminner i Finnmark i 2023

Nå kan man søke støtte på inntil kr. 40.000,- til skjøtsel, skilting og tilrettelegging av kulturminner.

Tildeler 1,4 millioner til bevaringsprosjekter

Fylkesrådet har gitt i overkant av 1,4 mill. kroner til fem bevaringsprosjekter for kulturminner i Troms og Finnmark. 

Tildeler 21,3 millioner til museene

Det årlige driftstilskuddet til museene i fylket er nå fordelt. Nytt av året er en økning i bevilgningene til de samiske museene i Finnmark på 500 000,-.

5 piloter fornyer Fotefar mot nord

5 pilotprosjekter fra Trøndelag i sør til Finnmark i nord er valgt ut til å oppdatere den kulturhistoriske veiviseren Fotefar mot nord. Pilotene skal utforske stikkordene verdiskaping, bærekraft, mangfold og inkludering.

Nå kan du søke midler til vern og restaurering av kulturminner

En rekke tilskudd til tiltak som gjelder kulturarv har søknadsfrist 1. november.

Høring: Fredning av Alfheim svømmehall, samfunnshus og park

Med bakgrunn i temaene « Fellesskap og demokrati» og « Rekreasjon, fritid og folkehelse» i Riksantikvarens fredningsstrategi mot 2020 foreslås fredning av Alfheim svømmehall, samfunnshus og park i Tromsø. Forslag til vedtak er nå på høring.

Museumsbesøk i Sør-Troms

Sør-Troms museum fikk i forrige uke besøk av fylkesrådene Ronald Wærnes (Sp) og Karin Eriksen (Sp). Et av temaene som ble tatt opp var hvordan fylkeskommunen kan bidra til satsninger i regionen.  

Høring: Forslag til vedtak om fredning av Hotti Talo – Hottigården i Storfjord kommune

  Med bakgrunn i Riksantikvarens fredningsstrategi for minoritetenes kulturminner skal den kvenske gården Hotti i Storfjord kommune fredes. Forslag til vedtak er nå på høring.  

Til toppen