Aktuelt Kulturarv

I Kulturdepartementets forslag til kompensasjonsordning for museene vil åtte museer i Troms og Finnmark få en kompensasjon på 8,8 millioner kroner. 

Høsten 2017 fant arkeologer fra fylkeskommunen konturene av en båtgrav på Hillesøy. Nå er rapporten fra den omfattende utgravningen klar. 

 Tilskuddsordningen «Redningsplanken» er ment som førstehjelp til verneverdige bygninger og anlegg i påvente av permanente tiltak.

Fylkesrådet har fordelt mer enn 14 millioner til antikvarisk restaurering av freda og fredningsverdige bygninger og anlegg.

Fylkesrådet har i møte 3. mars fordelt det årlige driftstilskuddet til museene i Troms og Finnmark.

Til toppen