Aktuelt Kulturarv

Midler til fartøyvern for 2022 er fordelt

Fylkesrådet har nå fordelt fartøyvernmidler for 2022. Troms og Finnmark fylkeskommunes andel av den nasjonale potten er redusert i forhold til fjorårets pott.

Disse får tilskudd til fredede kulturminner

      Fylkesrådet i Troms og Finnmark har besluttet å gi tolv mottakere tilskudd til fredede kulturminner i privat eie.

1,25 millioner kroner i tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner

Fylkesråd for plan, næring og miljø Karin Eriksen (Sp) er fornøyd med at bevaring og restaureringsprosjekter prioriteres for denne typen kulturminner.

Delte ut førstehjelp til verneverdige bygninger

Fylkesråd Karin Eriksen (Sp) har nå fordelt årets midler til «Redningsplanken». Tilskuddsordningen er med som førstehjelp til verneverdige bygninger og anlegg i påvente av mer permanente tiltak.

Tilskudd til tilrettelegging av historiske ferdselsårer

I anledning Frivillighetens år 2022  inviterer Riksantikvaren frivillige lag og foreninger til å søke midler til tilrettelegging, skjøtsel og formidling av historiske ferdselsårer.

Høring: Forslag til vedtak om fredning av gården Fjeldstad i Salangen

Med bakgrunn i Riksantikvarens fredningsstrategi for minoritetenes kulturminner skal den kvenske gården Fjeldstad i Salangen kommune fredes. Forslag til vedtak er nå på høring.

Fredning av Historiske Trondenes

Det har vært jobbet med fredningen av Historiske Trondenes i nærmere 150 år, og nå er fredningen endelig ferdig. Den offisielle markeringer finner sted 29. oktober.

Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner

  Nå kan du søke om midler til bevaring av tekniske og industrielle kulturminner. Søknadsfrist er 1. november.

Eier eller forvalter du et freda kulturminne?

Nå kan du søke fylkeskommunen om tilskudd til restaurering. Søknadsfrist er 1. november.

Markering av fredningen av fjøs og tilbygg i Repokoski

Onsdag 22. september var bortimot 30 personer møtt opp for å overvære markeringen av fredningen av et fjøs og tilbygg i Repokoski i Porsanger kommune.

Til toppen