1,25 millioner kroner i tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner

Her ser man en gammel lastebil med lasteplan/kapell, lastebilen er rød. Sola skinner. - Klikk for stort bildeFord Thames 1954: Bilen ble i hovedsak brukt til å transportere arbeidsfolk til utbyggingen av Forsvarets stasjon ”Høggompen” i Sørreisa, men også til å kjøre folk på kino, bygdefester, bærturer og fotballkamper. Andreas Edvardsen Fylkesråd for plan, næring og miljø Karin Eriksen (Sp) er fornøyd med at bevaring og restaureringsprosjekter prioriteres for denne typen kulturminner.

– Utfordrende landskap, værforhold og avstander har gjort den teknisk-industrielle utviklingen i regionen spennende og spesiell. Vi har mye å være stolt av og det er godt vi kan bidra til at slike objekter istandsettes og bevaressier fylkesråden.

Fakta om tekniske og industrielle kulturminner

Tekniske og industrielle kulturminner er spor etter industriell kultur som er av historisk, teknologisk, sosial, arkitektonisk eller vitenskapelig verdi. Ofte er dette også kulturminner med vedvarende bruksverdi, som fortsatt kan bidra til næringsvirksomhet. (Kilde: Riksantikvaren)

Årets tildeling går til kai/industrianlegg, sagbruk, tekniske konstruksjoner og et rullende kulturminne tilknyttet industrihistorien. Til sammen er det fordelt 1,25 millioner kroner til fem prosjekter i Troms og Finnmark. Pengene er fordelt fra fylkeskommunen over statsbudsjettet kap. 1429 post 72 via Riksantikvaren.

Tilskuddet er ment som støtte til bevarende tiltak på kulturminner som skal startes i år, mens forhåndstilsagnet kan brukes på prosjekter som skal videreføres til neste år.

Fylkesråden ønsker lykke til med arbeidene og oppfordrer eiere og forvaltere av denne typen anlegg til å orientere seg om tilskuddsordningen på fylkeskommunen sine sider og søke om tilskudd til høsten.

– Det er positivt å kunne støtte gode prosjekter som bidrar til å bevare fysiske deler av regionens utviklingshistorie, avslutter Eriksen.

Tildeling: tekniske og industrielle kulturminner

Tildeling: tekniske og industrielle kulturminner
Kulturminnets navn Kommune Tilskuddssum 2022 Tilgangssum 2023
Luftskipsmasta Vadsø 350.000 kroner 150.000 kroner
Aursfjordsaga Balsfjord 285.000 kroner 0 kroner
Saga i Skoganvarre Porsanger 150.000 kroner 0 kroner
Ford Thames - 35.000 kroner 0 kroner
Kritthuskaia Vardø 180.000 kroner 100.000 kroner
Til toppen