8 millioner til vernede fartøy

Et verneverdig fatøy sjøsettes. - Klikk for stort bildeM/S Grytøy under slippsett ved Nordnorsk Fartøyvernsenter i 2013 for restaurering. Grytøy er tildelt 2,2 mill kr fra Troms og Finnmark fylke til nødvendig arbeid for sjøsetting i 2021. Foto Gunnar Holmstad, Nordnorsk Fartøyvernsenter. Ni vernede fartøy får tilskudd fra fylkesrådet i 2021. Tilsammen tildeles fartøyene 8 millioner kroner.

Fordeling av midler til fartøyvern er en oppgave som nylig er overført til fylkeskommunene fra staten.

Troms og Finnmark fylkeskommune ble tildelt 8 millioner av en nasjonal pott på vel 72 millioner kroner. Av de tildelte midlene var 3,5 millioner øremerket fartøyene Anna Rogde fra Harstad og Svenja fra Kvæfjord. Dermed gjenstod 4,5 millioner til fylkeskommunens egen prioritering.

Tildelinger 2021

Den totale søknadssummen til fylkeskommunen var på vel 21 millioner kroner fordelt på 12 søknader.

Disse fartøyene fikk tildelt tilskudd i 2021

Fartøy

Forhåndstilsagn 2021

Tilskudd 2021

Tilsagn 2022

Grytøy

 

2.200.000

630.000

Anna Rogde

 

2.000.000

 

Svenja

1.500.000

 

630.000

Gamle Mårøy

 

650.000

 

Flid I

 

400.000

 

Signe I

 

250.000

 

Roy Al

 

200.000

490.000

Brødrene

 

150.000

 

Folkvang

 

63.330

 

I tråd med de nasjonale føringene har fylkesrådet prioritert etter følgende prinsipper:

  • Prosjekter som er igangsatt, og fartøy som opptar slipp eller dokk
  • Fartøy som har pålegg som må gjennomføres for å beholde sertifikater
  • Fartøy som er freda
  • Fartøy og prosjekter med stor frivillig innsats

I tillegg er det gitt sikringsmidler til et utvalg fartøy, og en mindre sum er holdt tilbake for å dekke akutte behov utover i tilskuddsåret.

Til toppen