Disse får tilskudd til fredede kulturminner

 Den kvenske gården Fjellstad i Salangen. Kledningen er grå og slitt.  - Klikk for stort bildeDen kvenske gården Fjeldstad i Salangen er under fredning og mottar tilskudd fra TFFK for 2022. Foto: TFFK  

Fylkesrådet i Troms og Finnmark har besluttet å gi tolv mottakere tilskudd til fredede kulturminner i privat eie.

På bildet ser vi en smilende dame foran et teglsteinsbygg. I forgrunnen ser vi deler av en grønn busk. Det er vinter, og lyst ut som følge av snøen. - Klikk for stort bildeFylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp), utenfor fylkeshuset i Vadsø. Sunniva Tønsberg Gaski – Jeg er glad for at vi kan gi tilskudd som skal gå til å sikre fredete bygninger og anlegg som er i privat eie. I år har vi også kunnet gi støtte til ikke-fredede kvenske kulturminner som har vært en del av Riksantikvarens fredningsstrategi de siste årene, sier fylkesråd for plan, næring og miljø Karin Eriksen (Sp).

Gode tiltak må utelates

For 2022 fikk Troms og Finnmark fylkeskommune inn 31 søknader om tilskudd, hvorav to av dem ble overført til andre ordninger. Oversikten viser at i alt 12 ulike mottakere får tilskudd i år.

Eriksen opplyser at fylkeskommunen har fått langt mindre tilskudd enn behovet som ble meldt inn.

– Så det er mange gode tiltak som ikke kan få tilskudd i år, sier hun. 

Fordeler over 3 mill.

Tilskuddene gis over statsbudsjettet og er fordelt til fylkene fra Riksantikvaren. 

Totalt fordeler Troms og Finnmark fylkeskommune 2 703 090 kroner i tilskudd til fredede kulturminner i privat eie i 2022. I tillegg fordeles 854 175 kroner i forhåndstilsagn for 2023.

Oversikten under viser hvem som får tilskudd og forhåndstilsagn:

Mottakere i Troms

Troms
Kulturminne Tilskudd 2022 Forhåndstilsagn 2023
Kjeldsethgården, Skippergata 19, Tromsø kommune 50 000,00
Fjeldstad, Våningshus, Salangen kommune 500 000,00 500 000,00
Harstad/Garnisonsområde / Gymnastikksal 38 750,00  
DEN KATOLSKE BISPEGÅRD - Storgata 94 / Det Katolske Bispegården 200 000,00  

Mottakere i Finnmark

Finnmark
Kulturminne Tilskudd 2022 Forhåndstilsagn 2023
Hundsethgården, Vardø kommune 220 000,00  
Esbensengården på bakken, Vadsø kommune 200 000,00  
Fiskernes servicestasjoner, Egnerbuer 53-55 200 000,00 200 000,00
Fjærtoftbruket i Berlevåg 60 000,00  

Kvenske ikke-fredede kulturminner som får tilskudd

Kvenske ikke-fredede kulturminner som får tilskudd
Kulturminne Tilskudd 2022 Forhåndstilsagn 2023
Ronthigården, Vardø kommune 150 000,00  
Bekolagården - fjøset, Vadsø kommune 509 000,00  
Bekolagården - Våningshuset, Vadsø kommune 100 000,00 145 175,00
Kvensk bu/bolig i Krampenes, Vadsø kommune 475 340,00  

Fjærtoftbruket, et fredet kaianlegg i Berlevåg. - Klikk for stort bildeFjærtoftbruket, et fredet kaianlegg i Berlevåg, mottar også tilskudd for 2022. 

Til toppen