Et sjeldent fartøy

En båt på land. - Klikk for stort bildeSvenja er ett av 28 vernede fartøy i Troms og Finnmark. Troms og Finnmark fylkeskommune I Troms og Finnmark fylke finnes det en flåte på 28 vernede fartøy. Et av disse er Svenja som nå restaureres.

Svenja ble opprinnelig bygget som klinket kutter i 1932 i Bjørkedalen, Møre og Romsdal. Navnet var da Skagen. Senere ble Skagen forlengt og det ble lagt kravellhud utenpå det klinkbygde skroget. Dette var ganske vanlig tidligere, men det er bevart få eksemplarer av disse båtene.

Nå er Svenja tatt på land ved Nordnorsk Fartøyvernsenter i Gratangen for restaurering. I prosessen er det stort fokus på å dokumentere hvordan man utførte «klavellering» utenpå klinkbygd skrog.

Arbeidene er stoppet for i år, og fra 2021 er det fylkeskommunen som skal følge opp den videre prosessen gjennom økonomiske tildelinger etter søknad fra eieren Kvæfjord Kystlag. Svenja har tilhørt Kvæfjord siden 1987.

Her kan du lese mer om vårt arbeid innen fartøyvern

Et båtskrog som restaureres.  - Klikk for stort bildeSvenja ble opprinnelig bygd i 1932 og restaureres nå ved Nordnorsk Fartøyvernsenter. Troms og Finnmark fylkeskommune.  

Til toppen