Feiret 40 og 12.000 år

Varanger Samiske Museum jubilerte – og sjøsamisk historie og bosetning i lang tid stod i fokus.

Tre mennesker smiler til kamera. To har på seg samisk kofte, bildet er tatt inne på et museum. - Klikk for stort bildeF.v.: Nessebys ordfører Knut Inge Store, museumsleder Ingvild Bjørnå Pettersen og fylkesråd for økonomi og eiendom med ansvar for samiske og kvensk/norskfinske saker, Ole K. Josefsen (Sp) ved åpninga. Trond Magne Henriksen/TFFK

Museet ligger i Varangerbotn i Nesseby kommune og ble feiret for sin førtiårige levetid. Det har bodd mennesker i dette området i tolv tusen år.

Mange historiske sider

– Museet dokumenterer og formidler den sjøsamiske kulturhistorien i Varanger, samisk forhistorie og samtid, sa fylkesråd for økonomi og eiendom med ansvar for samiske og kvensk/norskfinske saker, Ole K. Josefsen (Sp) i sin tale.

Les hele talen til fylkesråden her:

Tre mennesker står på en liten scene innendørs, det overrekkes blomster.  - Klikk for stort bildeFylkesråd Ole K. Josefsen (Sp) delte ut blomster til museumsleder Ingvild Bjørnå Pettersen og styreleder Solveig Ballo. Trond Magne Henriksen/TFFK

– Den sjøsamiske identiteten har gjennom fornorskningspolitikken blitt gjemt og kanskje også glemt. Derfor er fortsatt fokus på formidling av alle sider av den samiske historien viktig. Sannhets- og forsoningskommisjonen pekte på at nettopp museene kan ha en betydelig rolle i forsoningsarbeidet vi står overfor, sa fylkesråden.

Troms og Finnmark fylkeskommune har en rekke bidrag til museets aktivitet.

Rike på kulturminner

Nessebys ordfører, Knut Inge Store (Ap) viste i sin tale til de unike kulturminnene som finnes i kommunen, med et tidsperspektiv på 12 000 år. Han sa glimtvis at området er enhver arkeologs våte drøm på grunn av dette.

Sametingsråd Maja Kristine Jåma snakket om Varangerfjordens ressurser og det kulturelle mangfoldet her i sin hilsen.

Styreleder for museet, Solveig Ballo pekte på museets rolle innen historie, refleksjon og stolthet.

Over 50 gjestet jubileet, og en rekke fagforedrag belyste både aktiviteter i denne delen av Norge historisk, kulturelt og samtidsorientert.

Tre mennesker sitter ved et bord innedørs, den ene mannen har på seg en samisk kofte. De smiler til kamera. - Klikk for stort bildeHistoriefortelling mellom fylkesråd Ole K. Josefsen (Sp), avdelingsleder Marianne Pedersen i Troms og Finnmark fylkeskommune og lokalhistoriker Øystein Nilsen. Trond Magne Henriksen/TFFK
Til toppen