Forslag til fredning av fjøs i Porsanger kommune

Troms og Finnmark fylkeskommune har utarbeidet forslag til vedtak om fredning av fjøset på Repokoski/Revfossnes i Porsanger.

Klikk for stort bildeFjøs og tilbygg på Repokoski/Revfossnes i Porsanger kommune. Fjøset, til høyre, og tilbygg, til venstre, er nå under fredning. Troms og Finnmark fylkeskommune.   

 

Troms og Finnmark fylkeskommune har sendt forslag til vedtak om fredning av fjøset på eiendommen gnr./bnr. 20/17, Porsanger kommune, jf. lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven) §§ 15 og 19, jf. § 22, til offentlig ettersyn. Forslaget omfatter fredning av fjøsets eksteriør, et tilbygg og et område rundt anlegget.

Eventuelle merknader til fredningsvarselet sendes Troms og Finnmark fylkeskommune innen 3. februar 2021.

Forslag til vedtak - Fjøs i Repokoski (PDF, 600 kB)

Dokumentasjonsvedlegg Fjøs i Repokoski – Revfossnes (PDF, 8 MB)

Til toppen