Fylkesråd glad for koronastøtte

Anne Toril Eriksen Balto ved et monument ved fylkeshuset i Tromsø. - Klikk for stort bildeAnne Toril Eriksen Balto (Sp), fylkesråd for plan, økonomi og kultur. Foto: Lars Åke Andersen.I Kulturdepartementets forslag til kompensasjonsordning for museene vil åtte museer i Troms og Finnmark få en kompensasjon på 8,8 millioner kroner. 

Fylkesråd for plan, økonomi og kultur, Anne Toril Eriksen Balto (Sp), er fornøyd med at museene i regionen nå får etterlengtet økonomisk kompensasjon for bortfall av egeninntekter grunnet koronasituasjonen. 

– Museene i Troms og Finnmark er avhengige av egeninntekter for god drift. Egeninntektene kommer ikke ordentlig tilbake før utenlandsturismen tar seg opp, og det kan ta lang tid. Museene har hittil falt utenfor andre kompensasjonsordninger rettet mot kulturnæring og reiselivsnæring. Det er gledelig at museene nå får kompensert en del av tapene sine som følger av koronatiltakene.

De åtte museene i Troms og Finnmark som sorterer under Kulturdepartementet får en kompensasjon på til sammen 8 805 000 kroner.

Ordningen fordeles slik:

  • Midt-Troms Museum 125.000 kroner
  • Nordnorsk Kunstmuseum 540.000 kroner
  • Nord-Troms Museum 70.000 kroner
  • Perspektivet Museum 100.000 kroner
  • Sør-Troms Museum 2 100.000 kroner
  • Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark 1 020.000 kroner
  • Varanger museum 880.000 kroner
  • Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum 3 970.000 kroner

I tillegg får Svalbard Museum 2 960.000 kroner

RiddoDuottarMuseat og Tana og Varanger Museumssiida får ikke del i denne tiltakspakken, fordi de ikke får sine tilskudd fra Kulturdepartementet.

Fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp) forutsetter at Regjeringen er i dialog med Sametinget om hvordan disse museene kan få kompensert bortfall av sine inntekter.

Troms og Finnmark fylkeskommune vil holde seg orientert om museenes eventuelle behov for ytterligere kompensasjon.

Til toppen