Høring: Forslag til vedtak om fredning av Hotti Talo – Hottigården i Storfjord kommune

På bildet ser man et tun med flere bygg, man ser også en bilvei. Området har mye skog. - Klikk for stort bildeHotti talo - Hottigården. Ørjan Marakatt Bertelsen/Fotoarkiv TFFK Med bakgrunn i Riksantikvarens fredningsstrategi for minoritetenes kulturminner skal den kvenske gården Hotti i Storfjord kommune fredes. Forslag til vedtak er nå på høring.

Høringsfrist 20. september 2022.

Det er kjent at det har bodd folk på Hotti talo - Hottigården tilbake til 1750 tallet, mens boligen som står på gården i dag ble satt opp i 1915. De andre bygningene kom til etter hvert. Til sammen danner de et komplett kvensk gårdsanlegg. Familien som har bodd i huset drev med fiske, noen jordbruk og utmarksbruk. I dag eies gården av Skibotn kvenforening og er en unik læringsarena.

Formålet med fredningen

Formålet med fredningen er å bevare Hotti talo - Hottigården, som et kulturhistorisk og bygningshistorisk viktig eksempel på en gård oppført i kvensk byggeskikk i Nord-Troms og Skibotn. Den bevares som en komplett kvensk gård hvor det har vært drevet med fiske på sjøen, jord- og utmarksbruk. Gården fredes som en kvensk gård i henhold til Riksantikvarens fredningsstrategi.

Det er til sammen 5 bygninger på gården som blir fredet. I tillegg til bolighuset er det et naust, en utedo og to uthus. Det er også et område rundt bygningene som blir fredet.

Les mer om fredningen i forslag til fredningsvedtaket og dokumentasjonsvedlegget.

Hotti-gården: forslag til vedtaksfredning (PDF, 882 kB)

Hotti-gården: forslag til dokumentasjonsvedlegg (PDF, 8 MB)

Innspill kan sendes Troms og Finnmark fylkeskommune pr. e-post: postmottak@tffk.no

Til toppen