Midler til fartøyvern for 2022 er fordelt

Her ser man en større båt av treverk under restaurering i en hall, - Klikk for stort bildeMotorkutteren Svenja tilhørende Kvæfjord Kystlag, er under restaurering ved Nordnorsk Fartøyvernsenter i Gratangen. Nils Marius Johansen/Troms og Finnmark fylkeskommune Fylkesrådet har nå fordelt fartøyvernmidler for 2022. Troms og Finnmark fylkeskommunes andel av den nasjonale potten er redusert i forhold til fjorårets pott.

Se fordelingen nederst i saken.

Av til sammen 5.500.000 kroner, er 1.750.000 kroner forhåndstilsagn som ble fordelt i 2021. 2.000.0000 kroner er øremerkede midler over statsbudsjettet til Anna Rogde fra Harstad.

Nytt av året er at fylkeskommunen fordeler kr 250.000 kroner fra SAVOS-ordningen. Dermed gjenstod kr 1.500.000 kroner til fri fordeling i 2022. Ca. 3,6 % av den totale potten blir holdt igjen for eventuelle ekstraordinære tiltak utover året.

Fakta om SAVOS

SAVOS er en samarbeidsordning hvor fylkeskommuner, Sametinget og kommuner, basert på egne midler til konkrete fartøy med status som fredet eller vernet skip, kan søke Riksantikvaren/fylkeskommunen om tilsvarende beløp fra post 74 fartøyvern. På den måten kan fylkeskommuner, kommuner eller Sametinget tildele det dobbelte av det de selv bidrar med. Alle midlene innenfor SAOVS-ordningen skal gå til fartøy som er vernet eller fredet.

Fylkeskommunen mottok søknader for omlag kr 11.500.000 kroner fra 7 fartøy.

Fylkeskommunen har også i år prioritert prosjekter som oppfyller en eller flere av de nasjonale føringene for post 74:

  • prosjekter som er igangsatt, eller opptar slipp eller dokk, som følge av tilskudd fra kulturmiljøforvaltningen
  • fartøy som har pålegg som må gjennomføres for å beholde sertifikater
  • fartøy som er fredet
  • fartøy og prosjekter med stor frivillig innsats

Fordeling av fartøyminner for 2022

Fordeling av fartøyminner for 2022
Fartøy Forhåndstilsagn tildelt i 2021 Tilskudd 2022 Tilsagn 2023
Anna Rogde 0 kroner 2.000.000 kroner 0 kroner
Grytøy 630.000 kroner 500.000 kroner 250.000 kroner
Svenja 630.000 kroner 800.000 kroner 250.000 kroner
Roy Al 490.000 kroner 0 kroner 0 kroner
SAVOS Hammerfest kommune 0 kroner 250.000 kroner 0 kroner
Reserve 200.000 kroner 500.000 kroner
Samlet sum 1.750.000 kroner 3.750.000 kroner 1.000.000 kroner
Til toppen