Milliontildeling til freda bygninger

Anne Toril Eriksen Balto ved fylkeshuset i Tromsø. - Klikk for stort bildeFylkesråd Anne Torill Eriksen Balto (Sp). Foto: Lars Åke Andersen.Fylkesrådet har fordelt mer enn 14 millioner til antikvarisk restaurering av freda og fredningsverdige bygninger og anlegg.

Her finner du oversikt over alle tilskuddsmottakere (PDF, 98 kB)

Til sammen er det fordelt over 10 millioner kroner for tiltak i 2020 og 4 millioner kroner i forhåndstilsagn for tiltak i 2021.

 I Troms og Finnmark har vi mange bygninger og anlegg med stor betydning for vår felles kulturhistorie. Vi er glad for all søknadene som kom inn og setter pris på at både eierne og Riksantikvaren ser viktigheten av å bevare disse bygningene, sier fylkesråd for plan, økonomi og kultur Anne Toril Eriksen Balto (Sp)

Riksantikvaren tildeler hvert år tilskudd over statsbudsjettet til fylkeskommunene. Fylkeskommunene fordeler midlene videre til freda bygninger og anlegg i privat eie. Særlig viktige bygninger og anlegg som ikke er fredet kan også tildeles midler.

Bygninger på kysten ble prioritert

I år prioriterte fylkeskommunen å tildele midler til bygninger langs kysten av Troms og Finnmark. Blant de som mottar støtte er Fjørtoftbruket i Berlevåg og Kirsten Sand-huset i Tromsø.  

Fjærtoftbruket i Berlevåg mottar 295 000,- til restaurering av pakkhuset.

Fjærtoftbruket er et stort, hvitmalt hus med blå karmer. - Klikk for stort bildeFoto: Troms og Finnmark fylkeskommune.

Gulmalt hus med grønne karmer: Kirsten Sands hus. - Klikk for stort bildeFoto: Troms og Finnmark fylkeskommune. Kirsten Sand-huset i Tromsø mottar 400 000,- til restaurering. Huset ble tegnet og bygget av den kjente gjenreisningsarkitekten Kirsten Sand, som bodde i huset til hun døde.

Økte økonomiske rammer

I 2020 har Troms og Finnmark fylkeskommune fått en økning i tildelingene fra Riksantikvaren.

Økningen bidrar til å styrke arbeidet for å nå det nasjonale målet om å få freda hus og anlegg opp på et vanlig vedlikeholdsnivå.

Innen søknadsfristen var det kommet inn 46 søknader, herav 40 ble godkjent. Av disse var 18 til freda og 22 til verneverdige bygninger og anlegg.

De fleste innvilges tilskudd for 2020, mens noen blir gitt et forhåndstilsagn for 2021. I tillegg har ett anlegg fått støtte til faglig bistand.

For de som får forhåndstilsagn betyr det at de allerede nå kan starte planlegging av restaureringen.

Til toppen