Museumsbesøk i Sør-Troms

To menn og en kvinne ser på en museumsutstilling.  - Klikk for stort bildeTrastad Samlinger og Nasjonalt Senter for Outsider Art var en av institusjonene som fikk besøk av fylkesrådene Ronald Wærnes (Sp) og Karin Eriksen (Sp). Her avbildet med ordfører i Kvæfjord, Torbjørn Larsen. TFFK. Sør-Troms museum fikk i forrige uke besøk av fylkesrådene Ronald Wærnes (Sp) og Karin Eriksen (Sp). Et av temaene som ble tatt opp var hvordan fylkeskommunen kan bidra til satsninger i regionen.  

Først på programmet var et besøk om bord på det vernede skipet Anna Rodge, hvor fylkesrådene fikk høre mer om museets samarbeid med skoler for å utdanne unge i seilas og drift av skipet gjennom prosjektet «Ungt Blod for gammel dame», samt museets videre arbeid med drift og bevaring av Anna Rogde.

Ni personer står i baugen på et vernet skip. I bakgrunnen ser vi Harstad by.  - Klikk for stort bildeFylkesråd Karin Eriksen (Sp) og fylkesråd Ronald Wærnes (Sp) besøkte det vernede skipet Anna Rogde. TFFK. Fylkesråd Karin Eriksen (Sp) skrøt av museets satsning på lokal ungdom gjennom prosjektet «Ungt blod til gammel dame» som kombinerer maritim kunnskap, aktivt fartøyvern, kysthistorie og seiling av et flytende kulturminner.

– Prosjektet gir ungdom anledning til å tilegne seg praktisk kunnskap og kompetanse om hvordan drifte og vedlikeholde Anna Rogde. Det er viktig at museet får tilstrekkelige ressurser og forutsigbarhet til å ivareta skipet og til å fortsette denne viktige satsningen på ungdom gjennom faste statlig driftstilskudd.  

Vil løfte Outsider Art

Videre gikk turen til Trastad Samlinger og Nasjonalt Senter for Outsider Art hvor fylkesrådene ble bedre kjent med Trastads historie og senterets unike arbeid med Outsider Art.

Fylkestinget fattet nylig vedtak at Troms og Finnmark fylkeskommune anerkjenner rollen og ansvaret Sør-Troms museum har for dette kunstfeltet i Norge. I vedtaket forutsetter fylkestinget at staten følger opp gjeldende nasjonal museumspolitikk og at staten bevilger årlig driftstilskudd til Nasjonalt Senter for Outsider Art.

– Sør-Troms Museum og Trastad Samlinger har gjennom mange år opparbeidet et bredt nettverk og enestående kunnskap på feltet og er Norges kompetansesenter for Outsider Art, sier fylkesråd for økonomi og kultur Ronald Wærnes (Sp).

Fylkesrådene er imponert over hvordan Sør-Troms museum har tatt ansvar og gått i front for Outsider Art i Norge, med fokus på mangfold, likestilling og deltakelse av marginaliserte grupper i kunst og kulturlivet.

I Norge er denne kunsten gjort kjent gjennom et mangeårig faglig museums og utstillingsarbeid.

– Med årene har museets arbeid på kunstfronten vokst frem til å bli et svært viktig samfunnsoppdrag, hvor den historiske bakgrunnen har lagt grunnlaget for arbeidet som gjøres i dag, fortsetter fylkesråd Wærnes (Sp).

To menn og to kvinner poserer foran en rød og hvit vegg.  - Klikk for stort bildeFor anledningen hadde fylkesråd Ronald Wærnes (Sp) og fylkesråd Karin Eriksen (Sp) invitert med seg ordfører i Kvæfjord, Torbjørn Larsen og ordfører i Harstad, Kari-Anne Opsal. TFFK.  Fylkesrådet mener Outsider Art i større grad må tilgjengeliggjøres for et bredere publikum, slik at man oppnår et mer mangfoldig kulturliv.

– Det er viktig at man tilrettelegger for at funksjonsevne, både fysisk og psykiske, ikke er begrensende for deltagelse og/eller produksjon, og alle kan bli inkludert som aktive deltagere. Alle kunstnere fortjener muligheten til å vise sin kunst på lik linje. Tiden er derfor inne for at Norge får sin første Outsider Art kunsthall, med base i Kvæfjord og Harstad sier fylkesråd for næring, plan og miljø, Karin Eriksen (Sp).

Tilbake til middelalderen 

Avslutningsvis besøkte fylkesrådene Wærnes og Eriksen Trondenes Historiske Senter og Trondenes middelaldergård.

Trondenes Historiske Senter er plassert i et område spekket med historie og kulturminner fra bronsealder helt fram til etterkrigstiden og er et flott område som museet bruker i sin formidling av regionens historie fra steinalder til 1950-tallet.

Under dette besøket fikk fylkesrådene et innblikk i dagliglivet i Nord-Norge på 1200–tallet. Middelaldergården er et rekonstruert gårdsanlegg fra 1200 – tallet basert på Trondenes historie og den rekonstruerte «Kong Øysteins kirke» som ble innviet og åpnet under årets festspill i Harstad.

En kvinne i middelalderklær står foran en vegg av furu. I ytterkanten av bilde ser vi en kvinne i moderne klær.  - Klikk for stort bildeMiddelaldergården formidler nordnorsk historie gjennom rollespill og drama og fylkesrådene fikk møte «tjenestejenta Frøydis» som fortalte om dagliglivet på gården på 1200 - tallet. TFFK.  

Til toppen