Museumsfartøyet Anna Rogde får øremerket driftstilskudd

Anna Rogde, bygd i 1868, er verdens eldste seilende skonnert. Foto: Tommy Simonsen.Sør-Troms Museum får to millioner over statsbudsjettet for å drifte fartøyet Anna Rogde, Norges femte største seilskute og verdens eldste seilende skonnert. Midlene utbetales av Troms og Finnmark fylkeskommune.

Både Troms og Finnmark fylkeskommune, samt Harstad kommune, hvor fartøyet er hjemmehørende, bidrar med driftsmidler. Nå får Sør-Troms Museum i tillegg øremerkede midler over statsbudsjettet.

De to millionene skal gå til løpende vedlikehold og drift, herunder mannskap, utdanning av kadetter, ungdomsprosjekt og samarbeid med skoler.

Anna Rogde driftes som museumsfartøy, hvor formålet med driften er å bevare fartøyet som seilende kulturminne og formidle bruken til nye generasjoner.

Fakta om fartøyet

Byggeår: 1868
Byggested: Bangsund, Namsos
Største lengde:  27,65 meter
Vernet: 1998
Eier: Stiftelsen Anna Rogde

Til toppen