Nå kan du søke midler til vern og restaurering av kulturminner

En rekke tilskudd til tiltak som gjelder kulturarv har søknadsfrist 1. november.

Et gammelt trebygg med sagbruk står ved en elvemunning som går ut i en skjermet fjord. Sjøen er rolig og fjæra er omkranset av tett skog i grønn-gul-oransje høstfarger. Foto. - Klikk for stort bildeAursfjordsaga ble opprinnelig oppført i 1796 og er den eneste bevarte oppgangssaga i Nord-Norge. Sagbruket står innerst i Aursfjorden, Balsfjord kommune, og er et teknisk-industrielt kulturminne. Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune

Privatpersoner og organisasjoner kan søke pengestøtte fra fylkeskommunen for å ivareta verveverdige hus, skip eller andre kulturminner.

Følgende tilskudd har søknadsfrist 1. november:

Følg lenkene for å lese mer om de enkelte tilskuddsordningene. Der finner du informasjon om hvordan du søker og kontaktpersoner som kan hjelpe deg hvis du har spørsmål om ordningen.

Til toppen