Skal bevare kulturhistoriske spor fra industrien

En rød lufskipsmast står i flatt terreng.  - Klikk for stort bildeLuftskipsmasta i Vadsø er en av de tekniske kulturminnene som mottar tilskudd i 2021. Foto: TFFK. Fylkesrådet har bevilget 1,4 millioner kroner til vedlikehold og forvaltning av industrihistoriske kulturminner i Troms og Finnmark.

I år er første gang fylkeskommunen fordeler tilskuddet til tekniske og industrielle kulturminner, etter at ansvaret ble overført fra Riksantikvaren.

– Tidligere har ikke slike kulturminner i Troms og Finnmark vært godt representert blant tilskuddsmottakerne. Jeg er svært fornøyd med at vi nå kan være med å løfte fram vår lange industrihistorie. Den forteller også historien om oss, sier fylkesråd for plan, økonomi og kultur, Anne Toril Eriksen Balto (Sp).

Tekniske og industrielle kulturminner er spor etter industriell kultur som har historisk, teknologisk, sosial, arkitektonisk eller vitenskapelig verdi. Det kan dreie seg om ulike typer bygninger og maskiner knyttet til produksjon eller infrastruktur. Rullende maskiner, som biler, busser og lastebiler inngår også i denne kulturminnekategorien.

Troms og Finnmark fylkeskommune mottok til sammen seks søknader om tilskudd fra ordningen for 2021.  

Totalt ble det fordelt 900 000 kroner i tilskudd for 2021 og 500 000 kroner i forhåndstilsagn for 2122.

Tilskudd 2021

Kulturminnenavn 

Kommune 

Tilskudd for 2021 

Ausfjordsaga 

Balsfjord 

200 000 

Motorhuset på Mortenhals 

Balsfjord 

60 000 

Skaland grafittverk 

Senja 

200 000 

Sydvaranger AS – Lectra Haul-dumper 

Sør-Varanger 

120 000 

Luftskipsmasta i Vadsø  

Vadsø 

110 000 

Bietilækaia  

Vadsø 

210 000 

Forhåndstilsagn 2022

Kulturminnenavn 

Kommune 

Tilsagn for 2022 

Ausfjordsaga 

Balsfjord 

150 000 

Motorhuset på Mortenhals 

Balsfjord 

80 000 

Skaland grafittverk 

Senja 

270 000 

Til toppen