Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner

En forlatt murbyggning på to etasjer med igjenspikra vindu.  - Klikk for stort bilde Nå kan du søke om midler til bevaring av tekniske og industrielle kulturminner. Søknadsfrist er 1. november.

Tekniske og industrielle kulturminner er spor etter industriell kultur som er av historisk, teknologisk, sosial, arkitektonisk eller vitenskapelig verdi.

Disse kulturminnene omfatter bygninger og produksjonslinjer med maskineri, samferdsel og øvrig infrastruktur, samt den sosiale delen av industrihistorien med boliger, religiøse byggverk, skoler, rekreasjon- og grøntanlegg.

Hvem kan søke?

Private, kommunale og fylkeskommunale eiere og forvaltere av tekniske og industrielle kulturminner kan søke.

Det gis ikke tilskudd til kulturminne i statlig eie.

Hva kan man søke tilskudd til?

  • Sikring og istandsetting
  • Vedlikehold
  • Kulturminne- og tilstandsregistrering
  • Dokumentasjon
  • Mulighetsstudie

Tilskudd til drift, kommunale avgifter og museal virksomhet, samt vedlikehold av biler og større verktøy blir ikke prioritert.

Les mer om søknadsprosessen og tilskuddsordningen her

Til toppen