Viktig informasjon om Redningsplanken 2023

Har du søkt midler over Redningsplanken 2023 innen fristen 15. januar, men ikke fått svar på din søknad? Da må du klikke deg inn her.

På grunn av en feil i vår digitale skjemaportal har ikke alle søknadene kommet inn til oss.

Har du sendt oss søknad innen fristen 15. januar 2023, men ikke fått svar?

Send oss kvitteringen du mottok for din innsendt søknad innen 31. juni 2023, så vil vi behandle denne.

Kvittering sendes til postmottak@tffk.no

Til toppen