Tilskuddsordningen «Redningsplanken» er ment som førstehjelp til verneverdige bygninger og anlegg i påvente av permanente tiltak.

Fylkesrådet har fordelt mer enn 14 millioner til antikvarisk restaurering av freda og fredningsverdige bygninger og anlegg.

Fylkesrådet har i møte 3. mars fordelt det årlige driftstilskuddet til museene i Troms og Finnmark.

Til toppen