Fartøyvern

Fylkeskommunen har forvaltningsansvaret for fartøy på Riksantikvarens verneliste. Dette inkluderer fartøy som er fredet, som er i en fredningsprosess og fartøy som har formell status som vernet skip.

Vi har også ansvar for å behandle søknader om vernestatus, dispensasjon fra vedtaksfredning og søknad om utførsel. Riksantikvaren fatter vedtak.

For øvrig gir vi råd og faglig veiledning i saker knyttet til verneflåten.

Tilskudd

Tilskuddsordningen for post 74 (tilskudd til fartøy) blir først overført til Fylkeskommunen fra høsten 2020, med virkning fra søknadsprosessen for 2021. Det vil fortsatt være Riksantikvaren som fordeler midlene fylkeskommunene får til rådighet over statsbudsjettet.

Målet med tilskuddsordninga er å sikre og sette i stand freda fartøy og et utvalg av fartøy som er tildelt status som verna skip, der eier skriftlig har akseptert å følge Riksantikvaren sine antikvariske retningslinjer. Målgruppa er eiere og forvaltere av freda fartøy og fartøy der det er inngått avtale mellom Riksantikvaren og eier om status som verna skip.

Søk tilskudd

Kontakt

Nils Marius Johansen
Rådgiver
Send e-post
 

Til toppen