Fartøyvern

Fylkeskommunen har forvaltningsansvaret for fartøy på Riksantikvarens verneliste. Dette inkluderer fartøy som er fredet, som er i en fredningsprosess og fartøy som har formell status som vernet skip.

Vi har også ansvar for å behandle søknader om vernestatus, dispensasjon fra vedtaksfredning og søknad om utførsel. Riksantikvaren fatter vedtak.

For øvrig gir vi råd og faglig veiledning i saker knyttet til verneflåten.

Søk vernestatus

Riksantikvaren kan tildele status som vernet skip etter søknad fra eier og positiv innstilling fra fylkeskommunen der fartøyet hører hjemme.

Status som vernet skip er et samarbeid mellom direktoratene Riksantikvaren og Sjøfartsdirektoratet. Det er nedfelt i Sjøfartsdirektoratet sitt regelverk at Riksantikvaren skal fatte vedtaket som gir tilgang til statusen.

Søknadsskjema og ytterligere informasjon finnes på Riksantikvarens nettsider.

Tilskudd

Tilskuddsordningen for post 74 (tilskudd til fartøy) blir først overført til Fylkeskommunen fra høsten 2020, med virkning fra søknadsprosessen for 2021. Det vil fortsatt være Riksantikvaren som fordeler midlene fylkeskommunene får til rådighet over statsbudsjettet.

Målet med tilskuddsordninga er å sikre og sette i stand freda fartøy og et utvalg av fartøy som er tildelt status som verna skip, der eier skriftlig har akseptert å følge Riksantikvaren sine antikvariske retningslinjer. Målgruppa er eiere og forvaltere av freda fartøy og fartøy der det er inngått avtale mellom Riksantikvaren og eier om status som verna skip.

Søk tilskudd

Vernede fartøy i Troms og Finnmark 

Vernede fartøy
 Fartøy  Kjenningssignal  Hjemkommune Type  Byggeår  Vernet 
Brottsjø  LNIQ Gratangen fiske/fangstfartøy  1936 1991
Brødrene  LM6336 Gratangen fiske/fangstfartøy  1912 1991
Straumnes  LAFG Gratangen fiske/fangstfartøy  1908 1991
Biskop Hvoslef LHYJ Balsfjord Spesialfartøy 1933 1992
Signe I  LKIA Tromsø fiske/fangstfartøy  1908 1996
Hessfjord  LCXX Karlsøy fiske/fangstfartøy  1912 1996
Anna Rogde  LFLM Harstad lastefartøy  1868 1998
Vally  3YWP Alta fiske/fangstfartøy  1917 2000
Kjartan  LLRL Vadsø fiske/fangstfartøy  1946 2001
Harald  LHZZ Harstad fiske/fangstfartøy  1914 2005
Folkvang  LFZN Tjeldsund fiske/fangstfartøy  1911 2006
Tjeldsund  LM6104 Tjeldsund fiske/fangstfartøy  1935 2006
Mårøy  JXDV Hammerfest passasjerfartøy  1959 2007
Nålsund  LAME Salangen fiske/fangstfartøy  1963 2008
Norfolk  LGMG Hasvik fiske/fangstfartøy  1945 2009
Senjapynt  3YQU Harstad fiske/fangstfartøy  1960 2009
Havgutten  LM3485 Lavangen fiske/fangstfartøy  1919 2010
Royal  LM3291 Gratangen fiske/fangstfartøy  1950 2010
Einar II  LMRO Vardø fiske/fangstfartøy  1934 2011
Gamvik  LDSV Gamvik passasjerfartøy  1971 2012
Henko  LM3951 Gratangen fiske/fangstfartøy  1933 2012
Svenja  LM4352 Kvæfjord fiske/fangstfartøy  1932 2012
Grytøy  LDSB Harstad passasjerfartøy  1954 2013
Alia  LFBN Tromsø fiske/fangstfartøy  1937 2014
Frank Magne  LM5702 Gratangen fiske/fangstfartøy  1976 2015
Føggelen  RA83 Harstad fiske/fangstfartøy  1890 2016
Mariell  3YLS Nordkapp fiske/fangstfartøy  1917 2020
Blasius II  LIXE Harstad passasjerfartøy  1983 2021
Til toppen