Metallsøking og kulturminner

I Norge har alle anledning til å bruke metalldetektor så lenge en har fått tillatelse av grunneier og søket ikke er i konflikt med automatisk freda kulturminner.

Av og til kan en finne gjenstander som er av arkeologisk interesse og som er automatisk fredet etter kulturminneloven.

 

Dette gjelder alle gjenstander som er fra før 1537, samiske kulturminner fra før 1918 og skipsfunn eldre enn 100 år. Disse funnene er det innleveringsplikt på. I tillegg er det innleveringsplikt på alle mynter fra før 1650. 

 

Det er ikke tillatt å søke der det allerede er registrert automatisk fredede kulturminner. Det forutsettes at alle som driver med metallsøk, setter seg inn i regelverket.

 

NB! Gjenstander som inneholder giftige og helseskadelige materialer som bly og/eller asbest skal leveres inn til oss i dobbel zippose. 

 

Nasjonale retningslinjer for metallsøk

Funnskjema

Funnskjemaet sendes på e-post til kontaktperson og til postmottak@tffk.no

Kontaktpersoner Troms

Harald Johnsen

Dag-Magnus Andreassen

Kontaktpersoner Finnmark

Jan Ingolf Kleppe 

Torbjørn Preus Schou

 

 

 

Til toppen