Aktuelt

  • 22.02.2021 Illustrasjonsfoto. Straks søknadsfrist for unntaksvekst i 2022
    Frist for innsendelse av dokumentasjon til Mattilsynet om kapasitetsøkning unntaksvekst er 1. mars 2021.
  • 02.02.2021 Fra arbeidsinnvandrer til innbygger
    I pilotprosjektet «Innflytterstrategi» er hovedmålet at arbeidsinnvandrere i Troms og Finnmark skal trives så godt at de velger å bli permanente innbyggere.
  • 01.02.2021 Ber om ministermøte
    Fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp), er sterkt bekymret for effektene reiserestriksjoner får for fiskeri- og sjømatnæringen i fylket.
Til toppen