Aktuelt Næringsutvikling

Forsvaret inviterte bedrifter til Porsangmoen leir

Flere aktører fra små og mellomstore bedrifter i regionen møtte oberst Tomas Beck og forsvarsaktører for å introdusere hverandre for leverandørmuligheter. 

Tanabedrift får utbytte av fylkeskommunens leverandørutvikling

Frode Utsi AS har utviklet sleder for arktisk klima, det fikk Forsvaret til å banke på døren. De første er allerede levert. Fylkeskommunens leverandørutvikling viser resultater.

Nå er prosjekt Tilflytterstrategi i gang

Målet for prosjektet er å bli bedre på integrering, og på den måten få flere arbeidsinnvandrere til å melde permanent flytting til regionen.

Vil heve kompetansen i lokalmatnæringa

I 2022 skal det brukes i overkant av 3,8 millioner på kompetanseheving i lokalmatnæringa i nord. Fylkesråd Karin Eriksen (Sp) mener satsningen vil føre til flere lokale matprodusenter.

Nye midler til bærekraftig samfunnsutvikling

Nå lyses det ut inntil 22,89 millioner kroner til prosjekter som bidrar til bærekraftig samfunnsutvikling i Nord-Norge.

Tilskudd til landbruksrelaterte utviklingsprosjekt

Har du et landbruksrelatert utviklingsprosjekt? Nå kan du søke om midler fra fylkeskommunen. Søknadsfrist er 15. mars 2022.

Vil ha flere inn i primærnæringene

Troms Holding AS lanserer en ny tilskuddsordning som skal bidra til rekruttering i primærnæringene i Troms. Med dette frir de til næringsdrivende innen fiske, jordbruk og reindrift.

Møtte en lydhør forsvarsminister

Fylkeskommunen og NHO Arktis ønsker en dobling av lokale leverandører til Forsvaret i Troms og Finnmark innen første halvår av 2023.

Tildelinger til utviklingsprosjekter

12 kommuner er tildelt 3 millioner kroner til utviklingsprosjekter som skal fremme god samfunns- og næringsutvikling.

Vil bli bedre på integrering

Igangsetter prosjekt som skal få flere arbeidsinnvandrere til å melde permanent flytting til Troms og Finnmark.

Til toppen