Aktuelt Næringsutvikling

Vil øke flyten av risikokapital

Fylkeskommunen gir 190 000,- til et nytt nettverk som skal få flere investorer til å satse på nye nordnorske bedrifter. Bak prosjektet står innovasjons- og rådgivningsselskapet KUPA. 

3 millioner til Leverandørutvikling Havbruk Nord

Med fylkesrådets tildeling på 3 millioner kroner skal nettverket «Leverandørutvikling Havbruk Nord» utvide sin satsning til å også omfatte Nordland. 

Skal redusere fotavtrykket til turistene

Fylkesrådet har tildelt 1,43 millioner til et prosjekt som skal være med å redusere fotavtrykket til besøkende i Nord-Troms.

Styrket satsing på næringsutvikling i Troms

I sitt forslag til budsjett har fylkesrådet blant annet økt rammen til næringsfondet for Troms med 4 millioner kroner

Flere faglærte kokker i Finnmark

Restaurant- og servicebransjen over hele landet mangler faglærte kokker. I Finnmark tar fylkeskommunen grep.

Bedrifter møtte Forsvaret

Leverandører og forsvarsaktører møtte hverandre ved Garnisonen i Sør-Varanger den 17. november under Temasamling med Forsvaret - for leverandører.

Regionale leverandører møter Forsvaret

– Forsvarets tilstedeværelse og oppbyggingen av Finnmark landforsvar kan gi gode forretningsmuligheter og økt omsetning for lokale bedrifter, sier fylkesråd for næring, plan og miljø, Karin Eriksen.

Kronprinsen besøkte nordnorsk stand på ONS

Da standen Xplore North ble åpnet på ONS i Stavanger, kom selveste kronprins Haakon kom på besøk. Fylkesråd for næring, plan og miljø Karin Eriksen (Sp) sto for åpningen.

Auksjon av tillatelser til laks, ørret og regnbueørret 2022

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt Forskrift om tildeling av produksjonskapasitet til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2022 gjennom auksjon.  

Fordeler 50 millioner til Øst-Finnmark

  Fylkesrådet har nå fordelt midlene til Øst-Finnmark: 50 millioner deles på blant annet Innovasjon Norge og kommunale næringsfond.

Til toppen