Aktuelt Næringsutvikling

Straks søknadsfrist for unntaksvekst i 2022

Frist for innsendelse av dokumentasjon til Mattilsynet om kapasitetsøkning unntaksvekst er 1. mars 2021.

Fra arbeidsinnvandrer til innbygger

I pilotprosjektet «Innflytterstrategi» er hovedmålet at arbeidsinnvandrere i Troms og Finnmark skal trives så godt at de velger å bli permanente innbyggere.

Ber om ministermøte

Fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp), er sterkt bekymret for effektene reiserestriksjoner får for fiskeri- og sjømatnæringen i fylket.

Støtter Arctic Frontiers med 4,5 millioner

– Troms og Finnmark utgjør hjertet i de norske nordområdene, uttaler fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp) i forbindelse med tildelingen.

Nytt medlem til arbeidsgruppe i Arktisk Økonomisk Råd (AEC)

  Line Kjelstrup er tatt opp som medlem i arbeidsgruppen «Blue economy working group». Kjelstrup ble nominert av Troms og Finnmark fylkeskommune.

Midler til kompetansemeglingsprosjekt

Nå kan innovasjonsaktører i regionen søke om midler til kompetansemeglingsprosjekt.

– Fjordfiskenemnda må ha bedre vilkår

Sametinget og Troms og Finnmark fylkeskommune mener det er uholdbart at Fjordfiskenemnda ikke har arbeidsvilkår som sikrer at den kan gjøre jobben mandatet legger opp til.

Støtter folk-til-folk samarbeidet

Fylkesrådet bevilger kr. 150 000 til Kirkeneskonferansen 2021.

Bevilget støtte til 12 prosjekter innen bærekraftig samfunnsutvikling

I samarbeid med Nordland bevilget Troms og Finnmark fylkeskommune 25,5 millioner kroner til 12 prosjekter over støtteordningen Arktis 2030.

Reguleringer i kongekrabbefiske 2021

Fylkesrådet er kritisk til Fiskeridirektoratets forslag til reguleringer i kongekrabbefiske i 2021. De mener direktoratet i alt for liten grad har konsekvensutredet de forslag og alternativer som fremmes i høringen.

Til toppen