Aktuelt Næringsutvikling

Høring: Regionalt bygdeutviklingsprogram

Handlingsplanene i Regionalt bygdeutviklingsprogram skal oppdateres, og vi ønsker dine innspill. Høringsfrist er 15. november.

Reagerer mot kutt i bredbåndsatsningen

Fylkesråd Karin Eriksen (Sp) frykter de foreslåtte kuttene i den nasjonale bredbåndsatsningen vil ramme små lokalsamfunn i nord hardt.

Tilskudd til landbruksrelaterte utviklingsprosjekt

Har du et landbruksrelatert utviklingsprosjekt? Nå kan du søke om midler fra fylkeskommunen. Søknadsfrist er 15. oktober 2021.

Nye midler til bærekraftig samfunnsutvikling

Fylkeskommunen skal dele ut 25,91 millioner kroner til hovedprosjekter som kan bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling i Nord-Norge.

Hold av datoen!

Sammen med Øst-Finnmarkrådet inviterer vi til hydrogenkonferanse i Vadsø og Berlevåg, 17. til 19. november.  

Nå skal bredbåndet forbedres

11 kommuner i Troms og Finnmark mottar til sammen 21,8 millioner til å forbedre bredbåndstilbudet til sine innbyggere.  

Høring: «Hydrogensone Arktis – Strategier for hydrogensatsing i Troms og Finnmark»

Fylkeskommunene ønsker innspill på forslag til strategier for hydrogensatsing i Troms og Finnmark. Høringsfrist er 23. august 2021.

Nær 6 millioner til grønn samfunnsutvikling

Nå settes det i gang prosjekter som skal se på fornybar energi i nord, satsning på nye marine arter, avfallshåndtering i Arktis og etablering av en samisk møteplass i Tromsø.

8 millioner til bærekraftig og verdiskapende næringsutvikling

Fylkesrådet har innvilget til sammen 8 millioner i tilskudd til forprosjekter som bidrar til bærekraftig og verdiskapende næringsutvikling. 

– Samspill kan styrke næringene og skape arbeidsplasser

Fylkesrådet har innvilget 2 995 000,- i tilskudd til samarbeidsprosjekter mellom næringene lokalmat, kreative næring og reiseliv.

Til toppen