Aktuelt Næringsutvikling

Kronprinsen besøkte nordnorsk stand på ONS

Da standen Xplore North ble åpnet på ONS i Stavanger, kom selveste kronprins Haakon kom på besøk. Fylkesråd for næring, plan og miljø Karin Eriksen (Sp) sto for åpningen.

Auksjon av tillatelser til laks, ørret og regnbueørret 2022

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt Forskrift om tildeling av produksjonskapasitet til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2022 gjennom auksjon.  

Fordeler 50 millioner til Øst-Finnmark

  Fylkesrådet har nå fordelt midlene til Øst-Finnmark: 50 millioner deles på blant annet Innovasjon Norge og kommunale næringsfond.

Har satt av 19,9 millioner til bærekraftig næringsutvikling

Fylkesrådet har i 2022 satt av nær 20 millioner kroner til prosjekter som støtte opp under et bærekraftig næringsliv i Troms. Målet er sunn og lokal verdiskapning.

Kapasitetsjustering i akvakultur 2022 – «Trafikklyssystemet»

  Nærings- og fiskeridepartementet lyser ut salg av nye tillatelser til akvakultur med matfisk av laks, ørret og regnbueørret, jf. § 4 i forskrift om tildeling av nye tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2022.

Forsvaret inviterte bedrifter til Porsangmoen leir

Flere aktører fra små og mellomstore bedrifter i regionen møtte oberst Tomas Beck og forsvarsaktører for å introdusere hverandre for leverandørmuligheter. 

Tanabedrift får utbytte av fylkeskommunens leverandørutvikling

Frode Utsi AS har utviklet sleder for arktisk klima, det fikk Forsvaret til å banke på døren. De første er allerede levert. Fylkeskommunens leverandørutvikling viser resultater.

Nå er prosjekt Tilflytterstrategi i gang

Målet for prosjektet er å bli bedre på integrering, og på den måten få flere arbeidsinnvandrere til å melde permanent flytting til regionen.

Vil heve kompetansen i lokalmatnæringa

I 2022 skal det brukes i overkant av 3,8 millioner på kompetanseheving i lokalmatnæringa i nord. Fylkesråd Karin Eriksen (Sp) mener satsningen vil føre til flere lokale matprodusenter.

Nye midler til bærekraftig samfunnsutvikling

Nå lyses det ut inntil 22,89 millioner kroner til prosjekter som bidrar til bærekraftig samfunnsutvikling i Nord-Norge.

Til toppen