Aktuelt Næringsutvikling

Øker støtten til matbutikker i utkantstrøk

Fylkeskommunen lyser nå ut midler til dagligvarebutikker i utkantstrøk, som kan søke sin kommune om støtte. – Målet er å sikre at befolkningen har tilgang på essensielle varer i sitt nærmiljø, sier fylkesråd Karin Eriksen (Sp).

Nytt medlem til arbeidsgruppe i Arktisk Økonomsik Råd (AEC)

Marius Storli skal representere Troms og Finnmark fylkeskommune i arbeidsgruppen «Maritime Transportation Working Group».

Gratis kompetanseheving for leverandører fylket

Bærekraft gir konkurransefortrinn i offentlige anskaffelser. Nå kan du som leverandør få gratis kunnskap om grønne anskaffelser.

13,4 millioner ekstra til koronarammede bedrifter

Nå kan koronarammede bedrifter i Troms og Finnmark søke fylkeskommunen om ferske midler til bedriftsintern opplæring. Tilskuddet skal øke kompetanseutviklingen og hindre permitteringer og oppsigelser.

Pilotprosjekt skal gi økt kunnskap og styrke næringslivet

Nord-Troms Studiesenter, Sør-Varanger Utvikling og Troms og Finnmark fylkeskommune samarbeider om prosjektet Kompetansepilot som har som mål å utvikle og teste ut modeller for kompetanseheving tilpasset næringslivets behov.

Utlyser to nye tilskuddsordninger

Nå kan aktører innen lokalmat, reiseliv og kreative næringer søke tilskudd fra fylkeskommunen. Det lyses samtidig ut midler til forprosjekter med fokus på bærekraftig og verdiskapende næringsutvikling.

Nye midler til samfunnsutvikling

Fylkeskommunen skal dele ut 6 millioner til forprosjekter som kan bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling i Nord-Norge.

Tilskudd til landbruksrelaterte utviklingsprosjekt

Nå kan du søke om midler til landbruksrelaterte prosjekter. Frist for å søke tilskudd fra fylkeskommunen er 7. april 2021.

– En viktig satsning for lokalmatnæringa

Fylkesråd for næring om miljø, Karin Eriksen (Sp), roser Kompetansenettverket for lokalmat i nord for å satse på kompetanseheving for landbruksprodusenter i 2021.

Straks søknadsfrist for unntaksvekst i 2022

Frist for innsendelse av dokumentasjon til Mattilsynet om kapasitetsøkning unntaksvekst er 1. mars 2021.

Til toppen