Aktuelt Næringsutvikling

Reguleringer i kongekrabbefiske 2021

Fylkesrådet er kritisk til Fiskeridirektoratets forslag til reguleringer i kongekrabbefiske i 2021. De mener direktoratet i alt for liten grad har konsekvensutredet de forslag og alternativer som fremmes i høringen.

Vil du heve din kompetanse om offentlige anskaffelser?

Prosjektet «Leverandørutvikling Forsvaret, Porsangmoen» ønsker leverandører i hele regionen velkommen til en rekke webinarer i uke 48.

Milliondryss til næringshager og inkubatorer

Troms og Finnmark fylke har en velfungerende innovasjonsstruktur med sterke næringshager og inkubatorer. Det betaler seg. 

– Kysten må protestere

Fylkesråd Karin Eriksen (Sp) frykter Hurtigrutens reduserte drift langs kysten vil føre til vesentlige konsekvenser for sjømatnæringa i nord.

– En enorm mulighet for bedrifter i nord

I forbindelse med etableringen av Finnmark Landforsvar ønsker fylkeskommunen og Sápmi næringshage nå å mobilisere leverandører i regionen.   

Knytter tettere bånd med næringsaktører i Arktis

Troms og Finnmark fylkeskommune har blitt tatt opp som medlem i Arctic  Economic  Council (AEC). 

Statskog SF lyser ut prosjektmidler

Statskog SF søker prosjekter på utvalgte satsningsområder beskrevet i samarbeidsavtalen med TFFK.

Støtte til Arctic Investment Platform

Troms og Finnmark fylkeskommune har vedtatt å være med på samfinansieringen av prosjektledelsen til Arctic Investment Platform. 

Regional støtte til NORA

Aktører i Troms og Finnmark er sikret mulighet til å søke finansiering i programmet Nordisk Atlantsamarbeid (NORA) frem til 2024.

600 000 kroner til satsing på oppstartsbedrifter

Troms og Finnmark fylkeskommune har gitt 600 000 kroner i støtte til Norinnova AS til «Vekstprogram for skalerbare oppstartsbedrifter».  

Til toppen