Aktuelt Næringsutvikling

Høring: «Hydrogensone Arktis – Strategier for hydrogensatsing i Troms og Finnmark»

Fylkeskommunene ønsker innspill på forslag til strategier for hydrogensatsing i Troms og Finnmark. Høringsfrist er 23. august 2021.

Nær 6 millioner til grønn samfunnsutvikling

Nå settes det i gang prosjekter som skal se på fornybar energi i nord, satsning på nye marine arter, avfallshåndtering i Arktis og etablering av en samisk møteplass i Tromsø.

8 millioner til bærekraftig og verdiskapende næringsutvikling

Fylkesrådet har innvilget til sammen 8 millioner i tilskudd til forprosjekter som bidrar til bærekraftig og verdiskapende næringsutvikling. 

– Samspill kan styrke næringene og skape arbeidsplasser

Fylkesrådet har innvilget 2 995 000,- i tilskudd til samarbeidsprosjekter mellom næringene lokalmat, kreative næring og reiseliv.

10 millioner skal fordeles til bedrifter i fylket før jul

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) oppfordrer alle små og mellomstore bedrifter til å sjekke ut mulighetene som ligger i ordningen Bedriftsintern opplæring (BIO).

– Arktisk landbruk er viktig

Fylkesrådet har innvilget til sammen 4 275 900,- i tilskudd til landbruksrelaterte utviklingsprosjekter i Troms og Finnmark.

Øker støtten til matbutikker i utkantstrøk

Fylkeskommunen lyser nå ut midler til dagligvarebutikker i utkantstrøk, som kan søke sin kommune om støtte. – Målet er å sikre at befolkningen har tilgang på essensielle varer i sitt nærmiljø, sier fylkesråd Karin Eriksen (Sp).

Nytt medlem til arbeidsgruppe i Arktisk Økonomsik Råd (AEC)

Marius Storli skal representere Troms og Finnmark fylkeskommune i arbeidsgruppen «Maritime Transportation Working Group».

Gratis kompetanseheving for leverandører fylket

Bærekraft gir konkurransefortrinn i offentlige anskaffelser. Nå kan du som leverandør få gratis kunnskap om grønne anskaffelser.

13,4 millioner ekstra til koronarammede bedrifter

Nå kan koronarammede bedrifter i Troms og Finnmark søke fylkeskommunen om ferske midler til bedriftsintern opplæring. Tilskuddet skal øke kompetanseutviklingen og hindre permitteringer og oppsigelser.

Til toppen