Aktuelt Næringsutvikling

Øker rammen med 400 000,-

Fylkeskommunen har lagt 400 000,- ekstra i potten når årets midler til dagligvarebutikker i utkantstrøk lyses ut. Ordningen er søkbar fra og med 15. mars 2023.

Søk om midler til rekruttering, kompetanseheving og tilretteleggingstiltak i landbruket

– Det arktiske landbruket spiller en viktig rolle for matproduksjon, verdiskaping, bosetning og beredskap i Troms og Finnmark. Det arktiske landbruket må styrkes og videreutvikles.

Re-etableringen av Finnmark landforsvar; leverandører møter forsvarsaktører

16. februar er det duket for leverandørseminar i regi av Prosjekt leverandørutvikling Forsvaret. Samlingen vil rette søkelyset mot offentlige anskaffelser i det grønne skiftet.

Startskudd for Virkemiddelturné: Ta sats!

1. februar gikk virkemiddelturnéen av stabelen. Første stopp var Vadsø, hvor virkemiddelaktører møtte næringslivet ved Vadsø museum - Ruija Kvenmuseum.

Vil øke flyten av risikokapital

Fylkeskommunen gir 190 000,- til et nytt nettverk som skal få flere investorer til å satse på nye nordnorske bedrifter. Bak prosjektet står innovasjons- og rådgivningsselskapet KUPA. 

3 millioner til Leverandørutvikling Havbruk Nord

Med fylkesrådets tildeling på 3 millioner kroner skal nettverket «Leverandørutvikling Havbruk Nord» utvide sin satsning til å også omfatte Nordland. 

Skal redusere fotavtrykket til turistene

Fylkesrådet har tildelt 1,43 millioner til et prosjekt som skal være med å redusere fotavtrykket til besøkende i Nord-Troms.

Styrket satsing på næringsutvikling i Troms

I sitt forslag til budsjett har fylkesrådet blant annet økt rammen til næringsfondet for Troms med 4 millioner kroner

Flere faglærte kokker i Finnmark

Restaurant- og servicebransjen over hele landet mangler faglærte kokker. I Finnmark tar fylkeskommunen grep.

Bedrifter møtte Forsvaret

Leverandører og forsvarsaktører møtte hverandre ved Garnisonen i Sør-Varanger den 17. november under Temasamling med Forsvaret - for leverandører.

Til toppen