3 millioner til Leverandørutvikling Havbruk Nord

Med fylkesrådets tildeling på 3 millioner kroner skal nettverket «Leverandørutvikling Havbruk Nord» utvide sin satsning til å også omfatte Nordland. 

To kvinner poserer foran kamera. I bakgrunnen ser vi ei bru over et sund.  - Klikk for stort bildeArktisk 2030-midlene deles ut i samarbeid med Nordland fylkeskommune, F.v.: Fylkesråd for næring og miljø i Troms og Finnmark, Karin Eriksen (Sp) og fylkesråd for plan og næring i Nordland, Linda Helén Haukland (Krf). Terje Gustavsen/Nordland fylkeskommune.

Over flere år har nettverket «Leverandørutvikling Havbruk Nord» vært en motor for samarbeid, innovasjon og utvikling i havbruksnæringen i Troms og Finnmark. Nå skal nettverket utvides til å også inkludere Nordland.

– «Leverandørutvikling Havbruk Nord» har igjennom flere år levert gode resultater og vist at samarbeid mellom oppdrettsselskaper og leverandører gir store ringvirkninger. Det er gledelig at denne metodikken videreføres til å styrke leverandører langs kysten av Nordland, sier fylkesråd for næring, plan og miljø i Troms og Finnmark, Karin Eriksen (Sp).

Det er Egga utvikling AS som har gått sammen med Kunnskapsparken Bodø (KPB) og Sentrum Næringshage AS for å etablere et leverandørnettverk i Nordland. Hovedmålet er å øke konkurranseevnen hos lokale leverandører, i tillegg vil prosjektet ha fokus på samarbeid mellom leverandører, oppdrettsselskaper og kompetansemiljø.

Prosjektet har fått støtte over Arktis 2030, og tildelingen av disse prosjektmidlene er et samarbeid mellom Troms og Finnmark fylkeskommune og Nordland fylkeskommune.

– Vi er opptatt av å styrke den lokale verdiskapingen knyttet til havbruk og denne tildelingen vil bidra positivt til dette. Å bygge nettverk og innovasjonskultur slik at innovasjonssystemet rundt havbruksnæringa styrkes, er et viktig ledd i å få til mer verdiskaping, sier fylkesråd for plan og næring i Nordland, Linda Helen Haukland (KrF).

Om Arktis 2030

Arktis 2030 er en nasjonal støtteordning som har som formål å ivareta norske interesser i Arktis, styrke samarbeidet med arktiske stater og aktører med interesser i Arktis og støtte aktiviteter innen innsatsområdene næringsliv, kunnskap, infrastruktur, miljøvern, sikkerhet/beredskap og klima.

Til toppen