Aktuelt Næringsutvikling

Nytt medlem til arbeidsgruppe i Arktisk Økonomisk Råd (AEC)

  Line Kjelstrup er tatt opp som medlem i arbeidsgruppen «Blue economy working group». Kjelstrup ble nominert av Troms og Finnmark fylkeskommune.

Midler til kompetansemeglingsprosjekt

Nå kan innovasjonsaktører i regionen søke om midler til kompetansemeglingsprosjekt.

– Fjordfiskenemnda må ha bedre vilkår

Sametinget og Troms og Finnmark fylkeskommune mener det er uholdbart at Fjordfiskenemnda ikke har arbeidsvilkår som sikrer at den kan gjøre jobben mandatet legger opp til.

Støtter folk-til-folk samarbeidet

Fylkesrådet bevilger kr. 150 000 til Kirkeneskonferansen 2021.

Bevilget støtte til 12 prosjekter innen bærekraftig samfunnsutvikling

I samarbeid med Nordland bevilget Troms og Finnmark fylkeskommune 25,5 millioner kroner til 12 prosjekter over støtteordningen Arktis 2030.

Reguleringer i kongekrabbefiske 2021

Fylkesrådet er kritisk til Fiskeridirektoratets forslag til reguleringer i kongekrabbefiske i 2021. De mener direktoratet i alt for liten grad har konsekvensutredet de forslag og alternativer som fremmes i høringen.

Vil du heve din kompetanse om offentlige anskaffelser?

Prosjektet «Leverandørutvikling Forsvaret, Porsangmoen» ønsker leverandører i hele regionen velkommen til en rekke webinarer i uke 48.

Milliondryss til næringshager og inkubatorer

Troms og Finnmark fylke har en velfungerende innovasjonsstruktur med sterke næringshager og inkubatorer. Det betaler seg. 

– Kysten må protestere

Fylkesråd Karin Eriksen (Sp) frykter Hurtigrutens reduserte drift langs kysten vil føre til vesentlige konsekvenser for sjømatnæringa i nord.

– En enorm mulighet for bedrifter i nord

I forbindelse med etableringen av Finnmark Landforsvar ønsker fylkeskommunen og Sápmi næringshage nå å mobilisere leverandører i regionen.   

Til toppen