Aktuelt Næringsutvikling

Knytter tettere bånd med næringsaktører i Arktis

Troms og Finnmark fylkeskommune har blitt tatt opp som medlem i Arctic  Economic  Council (AEC). 

Statskog SF lyser ut prosjektmidler

Statskog SF søker prosjekter på utvalgte satsningsområder beskrevet i samarbeidsavtalen med TFFK.

Støtte til Arctic Investment Platform

Troms og Finnmark fylkeskommune har vedtatt å være med på samfinansieringen av prosjektledelsen til Arctic Investment Platform. 

Regional støtte til NORA

Aktører i Troms og Finnmark er sikret mulighet til å søke finansiering i programmet Nordisk Atlantsamarbeid (NORA) frem til 2024.

600 000 kroner til satsing på oppstartsbedrifter

Troms og Finnmark fylkeskommune har gitt 600 000 kroner i støtte til Norinnova AS til «Vekstprogram for skalerbare oppstartsbedrifter».  

Tilskudd til samarbeid og klynger som verktøy i næringsutvikling og vekst

Troms og Finnmark fylkeskommune har bevilget til sammen 5 millioner kroner til næringsutvikling og vekst i regionen i og etter koronasituasjonen. 

Støtte til bærekraftig og verdiskapende næringsutvikling

Fylkeskommunen har bevilget tilskudd til en rekke utviklingsprosjekter rettet mot utvikling og styrking av næringslivet i fylket.

Støtte til tiltak rettet mot unge

Fylkeskommunen støtter arrangementer og møteplasser som bidrar til nærings- og samfunnsutvikling i Troms og Finnmark.

650 000 kroner til utviklingsprosjekter

Fylkeskommunen har bevilget tilskudd til en rekke utviklingsprosjekter rettet mot digitalisering og styrking av kulturnæringene og næringslivet i fylket.

1,9 millioner til bærekraftig og verdiskapende næringsutvikling

Fylkeskommunen har bevilget 1,9 millioner kroner i tilskudd til en rekke utviklingsprosjekter rettet mot gründere og styrking av næringslivet i fylket

Til toppen