Aktuelt Næringsutvikling

Digitalisering av kulturnæring og næringsliv

  Fylkeskommunen har bevilget tilskudd til en rekke utviklingsprosjekter rettet mot digitalisering og styrking av kulturnæringene og næringslivet i fylket.

1 million til utvikling av teknologikompetanse

Troms og Finnmark fylkeskommune har bevilget kroner 1 000 000 i tilskudd til Nordnorsk vitensenter.

Bevilger støtte til arrangementer i Midt-Troms

Fylkeskommunen støtter arrangementer og møteplasser som bidrar til nærings- og samfunnsutvikling i Troms og Finnmark. 

25,48 millioner til Arktis 2030

I 2020 skal Troms og Finnmark fylkeskommune i samarbeid med Nordland fylkeskommune dele ut 25,48 millioner kroner til prosjekter som støtter opp under regjeringens nordområdepolitikk. 

Midler til distriktsmobilisering

Fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune har bevilget til sammen 1,3 millioner kroner til distriktsmobilisering i fylket.

Heving av kjøpt kapasitetsøkning

Oppdrettere som har kjøpt økt kapasitet på 1 prosent vekst, eller unntaksvekst, kan heve kjøpet. Fristen for heving av kjøp er 19.juni.

Påmelding til auksjon av nye tillatelser i havbruksnæringa

Fristen på å melde seg opp til auksjon for 2020 av produksjonskapasitet til akvakultur med matfisk av laks, ørret og regnbueørret er 1. juli.   

Milliardtap for kommuner og fylkeskommuner i revidert

Havbruksfondets utbetalinger til kommunene reduseres med 3,8 mrd. allerede i 2020.

Fylkesrådet satser på unge fiskere

Rekrutteringsfond for fiskere i Finnmark er klart. Fylkesrådet har revidert retningslinjene som gjaldt i Finnmark fylkeskommune og tilpasset dem til ny organisasjon.

Mentorordningen videreføres

Troms og Finnmark fylkeskommune, UiT Norges arktiske universitet og næringslivsbedrifter fortsetter verdifullt samarbeid om næringslivsmentorer i Troms.

Til toppen