Auksjon av tillatelser til laks, ørret og regnbueørret 2022

Nærbilde av en laksemerde - Klikk for stort bildeNærings- og fiskeridepartementet har fastsatt Forskrift om tildeling av produksjonskapasitet til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2022 gjennom auksjon.  

Den nye produksjonskapasiteten vil tildeles i de grønne produksjonsområdene 1, 6, 8, 9, 10, 11, 12 og 13.

Auksjonen vil gjennomføres som en simultan klokkeauksjon. Det gis i tillegg mulighet for å oppgi exit-bud. Auksjonsformatet er i hovedsak likt som ved tildelingsrunden i 2020.

Vi viser til auksjonsforskriften 2022 og det detaljerte regelverket for nærmere informasjon om auksjonsformatet.

Tidspunktet for auksjonen er fastsatt til 27. september 2022.

Registrering

Registrering til auksjonen skjer elektronisk på Fiskeridirektoratets nettside. Det er ikke mulig å registrere seg på annen måte.

Frist for registrering er 30. august 2022 klokken 23:59.

Det kan ikke registreres flere selskap tilhørende samme konsern, jf. regnskapsloven § 1-3. Foretak skal opplyse om tilknyttede selskap, jf. regnskapsloven § 1-4.

Mer informasjon og aktuelle skjema finnes på Fiskeridirektoratets nettsider

Til toppen