Bevilget støtte til 12 prosjekter innen bærekraftig samfunnsutvikling

Klikk for stort bildeFylkesråd for næring og miljø i Troms og Finnmark, Karin Eriksen (Sp) og fylkesråd for plan og næring i Nordland, Linda Helén Haukland (Krf). Terje Gustavsen/Nordland fylkeskommune. I samarbeid med Nordland bevilget Troms og Finnmark fylkeskommune 25,5 millioner kroner til 12 prosjekter over støtteordningen Arktis 2030.

Arktis 2030 er en nasjonal støtteordning som skal ivareta norske interesser i Arktis, styrke samarbeidet med arktiske stater og aktører med interesser i Arktis og støtte aktiviteter innen innsatsområdene næringsliv, kunnskap, infrastruktur, miljøvern, sikkerhet/beredskap og klima.

Til sammen kom det inn 51 søknader fra hele landet.

– Det er svært viktige problemstillinger som løftes gjennom denne ordningen og det har kommet inn mange gode søknader. Vi skulle gjerne hatt midler til å finansiere enda flere prosjekter, sier fylkesråd for næring og miljø i Troms og Finnmark, Karin Eriksen (Sp).

Videre viser fylkesråden til regjeringens nordområdemelding hvor regjeringa hevder at Nordområdene er regjeringens viktigste strategiske ansvarsområde.

– Det er de nordligste fylkene som kan drive fram ei bærekraftig samfunnsutvikling i vår region, blant annet gjennom Arktis 2030, slår Karin Eriksen (Sp) fast, som også roser Nordland fylkeskommune for et godt samarbeid om forvaltningen av ordningen.

Årets tilsagn går til blant annet til prosjekter som skal se på transportbehov i reiseliv, arktiske byrom, leverandørindustri, kunnskapsbehov i Arktis og mikroplastovervåking.

– Årets tildelinger bidrar både til et helhetlig nordområdeperspektiv og bruk av teknologi og kompetanse i, og om, Norges arktiske områder, sier fylkesråd for plan og næring i Nordland, Linda Helén Haukland (Krf).

– Tildelingene viser også at de nord-norske fylkene samarbeider godt om å legge til rette for utviklingen i våre fylker, og vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid med Troms og Finnmark om ordningen, avslutter Linda Helén Haukland.

I statsbudsjettet for 2021 er det satt av midler til støtteordningen Arktis 2030 for neste år. Fylkeskommunene starter nå arbeidet med utlysning for 2021.

Se alle tildelingene her

Til toppen