– En enorm mulighet for bedrifter i nord

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo på fylkeshuset i Tromsø. - Klikk for stort bildeSammen med fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp) ønsker fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) å mobilisere leverandører i regionen. Foto: Lars Åke Andersen.I forbindelse med etableringen av Finnmark Landforsvar ønsker fylkeskommunen og Sápmi næringshage nå å mobilisere leverandører i regionen.  

Forsvaret skal de neste 5 årene bygge stort ut ved Porsangmoen og det planlegges anskaffelser i størrelsesordenen 1,5 milliarder kroner.

– Både med tanke på bolyst og i en sikkerhetssammenheng er det viktig at vi har et solid næringsliv i nord som kan skape arbeidsplasser. Når forsvaret nå skal ruste opp Porsangmoen er vårt ønske at bedrifter i regionen skal være med i konkurransen om de store kontraktene, uttaler fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap).

For å sikre lokal verdiskapning inviterer Troms og Finnmark fylkeskommune og Sápmi næringshage bedrifter i nord til et nettverk som skal øke kunnskapen om offentlige anskaffelser, samt bygge samarbeid. Det vil også arrangeres en rekke webinarer.

Fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp), håper leverandørene i regionen ser nytte i kompetansehevingstiltakene som nå settes i gang.

– Forvaret er en sentral aktør i nord som har et konstant behov for varer og tjenester. Dette bør lokale bedrifter i større grad få utnyttet. Vi har allerede et kompetent næringsliv, men offentlige anskaffelser kan oppleves komplisert og det ønsker vi gjøre noe med ved å sette i gang disse tiltakene. 

De tre første webinarene er satt og påmeldingen er åpnet:

  • Mandag 26.oktober kl 10-11, "Introduksjon til regelverket i offentlige anskaffelser" v/NHO Arktis
    Påmelding her
  • Tirsdag 27.oktober kl 13-14 "Hva er Doffin og hvordan fungerer det?"  
    Påmelding her
  • Fredag 30.oktober kl 10-11 "Hva er Mercell og hvordan fungerer det?"
    Påmelding her
Til toppen