Fokuserer på samfunnsutvikling i hele Finnmark

Handlingsplanen for næringsutvikling i 2023-2025 i nye Finnmark er vedtatt av fylkesrådet. Spesielt tiltak til infrastruktur og stedsutvikling vil bli viet mye oppmerksomhet de kommende årene.

Kvinne med langt hår står foran stort grøntområde og smiler til kamera. - Klikk for stort bildeFylkesråd for næring, plan, kultur og miljø Marlene Berntsen Bråthen (Sp) Sunniva Tønsberg Gaski

For å sikre livskraftige lokalsamfunn etablerer fylkesrådet et søkbart fond på 9 millioner til utbygging av nødvendig kommunal infrastruktur for næringsutvikling. I tillegg settes det av 2,5 millioner til infrastrukturtiltak øremerket reisemålsutvikling, og 2,5 millioner til større kultur-, idretts- og næringsarrangementer i Finnmark.
– Fondet er et svar på tilbakemeldinger om et særlig behov for dette fra både kommuner, næringsliv og virkemiddelaktører, sier fylkesråd Marlene Bråthen, som gleder seg over å kunne gi dette tilbudet til kommuner.

Ny næring

For å tiltrekke seg ny næring og nye arbeidsplasser er det helt avgjørende at kommuner kan tilby næringsareal. For å styrke kommunenes arbeid med tilrettelegging av areal og næringsareal bevilges det 3 millioner til bistand i utviklingen av kommuneplanens samfunns- og arealdel. Det er viktig for fylkeskommunen at kommunene har oppdatert planarbeid, der vil vi bistå.
Administrasjonen jobber nå med å utvikle retningslinjer for ordningene, og vi vil så snart som mulig gjøre tilskuddene søkbare for kommunene. 
– Vi tror dette blir svært godt tatt imot og oppfordrer kommuner til å søke, avslutter Bråthen. 

Til toppen