Foreslå nordnorske kandidater til internasjonal matmesse

Vet du om bedrifter som representerer den beste maten og reiselivet som Nord-Norge har å by på? Vi skal samle delegasjonen til Internationale Grüne Woche (IGW) 2024 i Berlin, en av verdens største forbrukermesser.

Målet med at Nord-Norge og Norge deltar på Grüne Woche 2024, er å utvikle Norge som anerkjent mat- og reiselivsnasjon med tydelig lokal og regional identitet. Det er prosjekt «Felles Nord-Norsk deltagelse på IGW» - bestående av de nordnorske fylkeskommunene, Innovasjon Norge-kontorene og Statsforvalterne i nord, Reinprogrammet og Sametinget som står bak finansieringen av dette prosjektet.

Vi trenger kandidater

Prosjektet ønsker at bedriftene som velges ut til å representere Nord-Norge, skal vise et mangfold av mat og reiselivsbedrifter. Vi vil ha med bedrifter fra reindrift, landbruk, sjømat og reiseliv på laget. Geografisk spredning, egnethet og bedrifter som samlet sett gir gode produktkombinasjoner er også viktig når vi velger ut bedrifter. Matbedrifter som foreslås må ha godkjenning for salg i utlandet.

Vi velger ut omtrent 23 bedrifter fra Nordland, Troms og Finnmark. Du kan foreslå deg selv.

Viktig forbrukermesse

Internationale Grüne Woche er en av verdens største forbrukermesser og en viktig møteplass for landbruk, reiseliv og matindustrien. Du representerer i dette tilfellet først og fremst nasjonen Norge og din region sammen med de andre på standen. Det betyr blant annet at alle har like klær og at du ikke har med eget standutstyr.

Prosjektet skal stimulere til næringsutvikling, samarbeid, nettverksbygging og innovasjon på tvers av regionale- og næringsmessige grenser.

Til neste år er Nord-Norge valgt ut som én av to matregioner, som får delta på Grüne Woche sammen med Landbruksdepartementet og landbruksministeren. Den andre deltagerregionen er Trøndelag.

Vises fram i 10 dager

Internasjonale Grüne Woche 2024 går av stabelen 19. – 28. januar. Utstillere fra omtrent 50 land skal vise seg fram for nesten en halv million besøkende.

Vi skal vise fram fantastisk nordnorsk mat og dyktige folk for hele verden i 10 dager. Deltakerne deles i to grupper, der hver gruppe jobber omtrent 6 dager når vi er i Berlin. Det er laget en egen film med tema «Om det å være deltager på IGW», som kan være verdt å se før du bestemmer deg om du har lyst til å søke om å delta.

Høstsamling i Tromsø

Gjengen som skal representere Nord-Norge i Berlin samles i Tromsø 17.-19 oktober. På samlinga skal vi legge grunnlaget for et godt samarbeid i Berlin. Målet er at vi legger en matmeny som skal brukes i Tyskland, blir kjent og får nye samarbeidspartnere før vi reiser til Grüne Woche. Vil du til IGW, er det obligatorisk å være med på høstsamlinga. Det må være samme person som deltar begge steder.

Tips oss innen 11.august klokken 12:00

Vet du om en bedrift som burde være i Nord-Norges delegasjon?
Eller har du kanskje lyst å delta selv?

Påmeldingsskjema 

Meld deg på IGW her 

Har du spørsmål? 

I perioden 7.juli-21.juli kan du ta kontakt med prosjektleder Hanne-Sofie Trager hvis det er noe du lurer på. 

E-post: hantra@nfk.no
Telefon: 75 65 12 73

I perioden 22.juli-11.august kan du ta kontakt med prosjektleder Per Theodor Tørrissen hvis det er noe du lurer på.

Epost: pertor@vgs.nfk.no
Telefon: 452 40 850

Til toppen