Gir 4 millioner til internasjonalt senter for romindustri i Tromsø

Fylkesrådet i Troms og Finnmark bevilger 4 millioner kroner til etablering av Arctic Phi Lab i Tromsø.

European Space Agency (ESA) planlegger etablering av en innovasjon-, forskning- og teknologiutviklings-enhet i Tromsø som skal arbeide med kommersialisering av romindustri-produkter.

Fylkesråd for næring, plan, kultur og miljø, Marlene Berntsen Bråthen (Sp) mener det er viktig for fylkeskommunen å bidra for å utvikle næringslivet i Tromsø.

– Tromsø har en unik posisjon i jord-rom-industri og -forskning allerede, noe som vi mener er et godt utgangspunkt for å utvikle nytt næringsliv. Med denne tildelingen bygger vi opp under vår næringsstrategi for Troms gjennom prosjektets betydning for å styrke kompetansemiljøet og flytte det nasjonale tyngdepunktet nordover, sier fylkesråd for næring, plan, kultur og miljø, Marlene Berntsen Bråthen (Sp).

Fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap) legger til:

– Fylkeskommunen vil være med å styrke kompetansearbeidsplasser i Tromsø og regionen. Romindustrien er i stadig vekst, og det er viktig å satse videre på en bransje som omsetter for milliarder av kroner og sysselsetter flere hundre i Tromsø, sier fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap)

Et viktig bidrag

Prosjektet er et storslått spleiselag, og for at det skal kunne realiseres har ESA invitert jord-/rom industrien til å søke partnerskap med ESA om etablering.

Daglig leder i Jordobservasjon Tromsø AS, Yngve Vassmyr, sier fylkeskommunens bidrag er et viktig steg i å få etablert den nye satsningen.

– Det er svært gledelig at fylkeskommunen vil bidra i finansieringen av en ESA Arctic Phi Lab. ESA planlegger å bevilge ca. 20 millioner kroner årlig i en 4 års periode forutsatt at lokale/regionale/nasjonale aktører supplerer med tilsvarende beløp. Det arbeides nå aktivt med å fremskaffe disse midlene, og fylkeskommunens bidrag vil være et viktig steg i å nå dette målet, sier daglig leder Yngve Vassmyr.

Fylkesråd for kunnskap og integrering, Bjarne Rohde (SV) understreker viktigheten av satsningen:

– Med denne tildelingen viser vi at vi satser på fremtidens teknologi, og styrke innovasjonsevnen i Tromsø-regionen. Det er flott å se at et godt samarbeid mellom mange forskningsaktører viser at nordområdene kan hevde seg og bidra i utviklingen av teknologi med et bredt bruksområde, fra oljevernberedskap og fiskeri til overvåkning av isbreer og regnskog, sier fylkesråd for kunnskap og integrering, Bjarne Rohde (SV).

Tromsø Jordobservasjonsenter AS, som eies av KSAT og Tromsø kommune, har søkt fylkeskommunen om bidrag til finansieringen av prosjektet, som har et totalbudsjett på 160 millioner kr.

Til toppen