Gratis kompetanseheving for leverandører fylket

En mann sitter i en stol med en mac på fanget.  - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde. Bærekraft gir konkurransefortrinn i offentlige anskaffelser. Nå kan du som leverandør få gratis kunnskap om grønne anskaffelser.

Fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp), understreker at dette er et meget viktig satsningsområde for Troms og Finnmark fylkeskommune.

– Fylkeskommunen ønsker å styrke de små og mellomstore bedriftene vi har i fylket vårt. Nå får bedriftene mulighet til å øke sin kunnskap om grønne anskaffelser, og samtidig bygge nettverk mot en så viktig aktør som Forsvaret. Det vil øke konkurransekraften til våre viktige leverandørnæringer, og det er jeg veldig glad for at vi kan bidra til.

I uke 16 gjennomføres tre webinarer med fokus på miljø, bærekraft og grønne anskaffelser. Bakgrunnen for webinarene er re-etableringen av Finnmark Landforsvar ved Porsangmoen.

I den sammenheng ønsker fylkeskommunen, i tett samarbeid med Sápmi Næringshage, å øke andelen av lokale små- og mellomstore leverandører til Forsvaret.

Gratis kompetansepåfyll

Webinarene er gratis for alle som ønsker å delta, og i uke 16 er fokuset på miljø og bærekraft.

Miljø, bærekraft og grønne anskaffelser er viktige tema som leverandører kan dra nytte av i flere sammenhenger, i tillegg til deltakelse i Forsvarsbyggs- eller andre offentlige anbud.

Å delta i det grønne skiftet er viktig for å posisjonere seg for fremtidens leveranser. Fokus på miljø og bærekraft er også viktig for omdømmebygging og identitet som igjen kan åpne for muligheter på områder bedriften i utgangspunktet ikke hadde sett for seg.

De tre webinarene i uke 16 tar for seg følgende tema:

  • "Regelverket, grønne funksjoner/krav, mulighetsrommet og virkemidler innen miljø" (Mandag 19.april, kl 10 - 11:15)
  • "Hvordan setter Forsvarsbygg krav til miljø og bærekraft i sine anskaffelser?" (Tirsdag 20. april, kl 8:30-9:30)
  • "Klimapartnernettverket og bedriftscase" (Onsdag 21.april, kl 8:30-9:30)

Se her for mer informasjon og lenker for påmelding (PDF, 452 kB)

Velkommen til gratis kompetansepåfyll!

Til toppen