Har satt av 19,9 millioner til bærekraftig næringsutvikling

Fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen, ved fylkeshuset i Tromsø. - Klikk for stort bildeFylkesråd Karin Eriksen (Sp) håper mange aktører i Troms kjenner sin besøkelsestid og søker om støtte. Søknadsfrist er 1. november 2022. Lars Åke Andersen/Troms og Finnmark fylkeskommune. Fylkesrådet har i 2022 satt av nær 20 millioner kroner til prosjekter som støtte opp under et bærekraftig næringsliv i Troms. Målet er sunn og lokal verdiskapning.

– I en verden med omskiftende rammevilkår, ønsker vi å støtte prosjekt som fokuserer på å skape robuste næringsmiljø i Troms, sier fylkesråd for plan, næring og miljø Karin Eriksen (Sp).

Tilskuddspotten på 19,9 millioner kroner skal gå til å realisere prosjekter som skal bidra til å løse noen av de samfunnsutfordringene næringslivet i Troms står ovenfor.

Tenk stort

Fylkesråd Eriksen (Sp) håper så mange aktører som mulig søker støtte til sine prosjekter. Hun understreker videre at den samfunnsnyttige gevinsten også kan implementeres i andre deler av verden.

– Arktiske forhold gir skjerpende utviklingsrammer, og det vårt næringsliv klarer å få til kan ha en klar verdi for andre. Næringslivet i vår region har allerede utviklet flere gode løsninger som kan være aktuelle og riktige for økonomier i andre deler av verden.

Tema for utlysningen

I 2022 prioriteres prosjekter som har følgende hovedfokus:

  • Robust næringsliv – økt evne til å tåle endringer i rammebetingelsene og løse utfordringer knyttet til geografi og lange avstander.
  • Arbeidskraftstilgang - næringslivets tilgang på riktig kompetanse og arbeidskraft.
  • Samarbeid og samhandling for løsninger innen kompetanse- og kapasitetsutnyttelse.

Les mer om tilskuddsordningen her

Til toppen