Kapasitetsjustering i akvakultur 2022 – «Trafikklyssystemet»

Laksemerde - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto. Nærings- og fiskeridepartementet lyser ut salg av nye tillatelser til akvakultur med matfisk av laks, ørret og regnbueørret, jf. § 4 i forskrift om tildeling av nye tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2022.

De nye tillatelsene vil bli tildelt i følgende produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret:

Trafikklys 2022Område 1: Svenskegrensen til Jæren

Område 6: Nordmøre og Sør-Trøndelag

Område 8: Helgeland til Bodø

Område 9: Vestfjorden og Vesterålen

Område 10: Andøya til Senja *

Område 11: Kvaløya til Loppa *

Område 12: Vest-Finnmark*

Område 13: Øst-Finnmark*

*Søknad må sendes til Troms og Finnmark fylkeskommune.

 

 

Fargen er satt basert på naturfaglige vurderinger av lakselusens påvirkning på villaks for årene 2020 og 2021. Oppdretterne i åtte av landets tretten produksjonsområder får grønt lys. Det betyr at de vil få mulighet til å øke produksjonen. Tre områder får gult lys, og to områder får rødt lys. I de røde områdene må produksjonskapasiteten reduseres.

Det vil totalt bli gitt tilbud om seks prosent økt produksjonskapasitet i grønne produksjonsområder i 2022. Veksten blir tildelt i to omganger: først til fastpris og deretter resten gjennom auksjon.

Frister

Det er satt en frist til 28.06.2022 for sending av søknad om fastprisvekst, unntaksvekst og unntak fra nedjustering.

Søknadskjema, forskrift og veileder er tilgjengelig på Fiskeridirektoratets nettside.

Tildeling av tilsagn om tillatelse gir rett til å søke om klarering av lokalitet innenfor det produksjonsområdet tilsagnet om tillatelse gjelder. Et tilsagn om tillatelse gir imidlertid ingen rett til å få klarert nye lokaliteter eller få økt kapasitet på eksisterende lokaliteter. Dette må i tilfelle omsøkes på ordinært vis.

Her finner du mer informasjon om trafikklysordningen.

Til toppen