Knytter tettere bånd med næringsaktører i Arktis

Fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen, ved fylkeshuset i Tromsø. - Klikk for stort bildeFylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp). Foto: Lars Åke Andersen. Troms og Finnmark fylkeskommune har blitt tatt opp som medlem i Arctic Economic Council (AEC). 

Arctic Economic Council er en uavhengig organisasjon som tilrettelegger for næringsutvikling på bedriftsnivå og som fremmer bærekraftig økonomisk utvikling i Arktis.

– Medlemskapet i AEC knytter fylkeskommunen nærmere internasjonale næringsaktører i Arktisk, og er med på å styrke dialogen mellom regionale og internasjonale næringsaktører, dette er utvikling som er ønsket. Vi ser at Arktis og nordområdene får økt fokus fra det internasjonale samfunnet, og at de internasjonale beslutningene får ringvirkninger for oss her i nord. Medlemskapet i AEC legger til rette for samarbeid og dialog for å øke samhandlingen i regionen og i Arktis, sier fylkesråd for næring og miljø Karin Eriksen (Sp).

AEC arbeider gjennom internasjonale arbeidsgrupper, med spesielt fokus på bærekraftig naturressurs-økonomi, maritim transport, telekommunikasjon, havøkonomi og infrastrukturinvesteringer. 

Avtroppende direktør for Arctic economic counsil, Anu Fredriksson og næringssjef i Troms og Finnmark fylkeskommune, Nils Arne Johnsen ute i kirkeparken. - Klikk for stort bildeAvtroppende direktør for Arctic Economic Counsil, Anu Fredrikson og næringssjef i Troms og Finnmark fylkeskommune, Nils Arne Johnsen. Foto: Stian Larsen/TFFK.    – Næringsavdelingen har en pågående satsning på internasjonal næringsutvikling, med fokus på kystregioner i Nord-Atlanteren og det globale Arktis. Medlemskapet i AEC gir oss og næringslivet i Troms og Finnmark en verdifull arena for samarbeid for økt verdiskaping i vår region og i hele Arktis, sier Fylkesnæringssjef Nils Arne Johnsen.  

Les mer om Arctic Economic Council her

Til toppen