Midler til kompetansemeglingsprosjekt

Fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen, ved fylkeshuset i Tromsø. - Klikk for stort bildeKarin Eriksen (Sp), fylkesråd for næring og miljø. Foto: Lars Åke Andersen.Nå kan innovasjonsaktører i regionen søke om midler til kompetansemeglingsprosjekt.

Til sammen kan fire kompetansemeglingsprosjekt, bestående av tre til fire samarbeidene aktører, få tilskudd på inntil 550 000,- hver.

Kompetansemegling er gratis veiledning til bedrifter som ønsker å benytte seg av forskning i sitt utviklingsarbeid.

Fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp) mener samarbeid er en viktig nøkkel for å lykkes med innovasjon.

– Gjennom å organisere kompetansemegling i samarbeidsprosjekter ønsker vi at innovasjonsaktørene i regionen skal samarbeide tett og spille på hverandres kompetanse og fortrinn. En slik organisering av kompetansemegling tror vi vil komme bedrifter til gode.

Frist for å søke støtte er 31. januar 2021 og søknad sendes inn via regionforvaltning.no

FORREGION Arktis

Kompetansemeglingsprosjekt er et viktig virkemiddel for FORREGION Arktis – en satsning som skal bidra til økt forskningsbasert innovasjon og verdiskapning i næringslivet i Troms og Finnmark.

FORREGION Arktis er finansiert av Forskningsrådet igjennom FORREGION-programmet og Troms og Finnmark fylkeskommune.

FORREGION Arktis ble opprettet i 2021, da VIT (FORREGION Troms) og FORREGION Finnmark slo seg sammen.

Til toppen