Milliondryss til næringshager og inkubatorer

En smilende kvinne i et møterom. - Klikk for stort bildeKarin Eriksen (Sp), fylkesråd for næring og miljø. Troms og Finnmark fylke har en velfungerende innovasjonsstruktur med sterke næringshager og inkubatorer. Det betaler seg. 

Næringshager og inkubatorer i Troms og Finnmark kommer økonomisk styrket ut når Siva – Selskapet for industrivekst, nå har vurdert soliditeten til sine selskaper. 

– Dette viser at dette innovasjonsmiljøet i hele vår storregion står fjellstøtt, og leverer svært gode tjenester til sine bedrifter. Hele seks av våre åtte næringshager rykker i tillegg opp et finansieringsnivå. Det er veldig gledelig, og noe vi alle kan være stolte av, sier fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp).

Fylkeskommunen er oppdragsgiver overfor Siva for næringshageprogrammet og inkubatorprogrammet. I Sivas revisjon av den nye tilskuddsmodellen til næringshage- og inkubasjonsprogrammet for 2021 får miljøene i Troms og Finnmark økt sin finansieringsramme.

Særlig næringshagene kommer styrket ut og får samlet økt sitt tilskudd tilsvarende 2,3 millioner kroner. Det betyr ekstra midler både til nyansettelser og mobiliserings- og veiledningsarbeid.

I tillegg gjorde Stortinget et budsjettvedtak 9. oktober 2020 hvor næringshage- og inkubasjonsprogrammet i Troms og Finnmark mottok samlet kr 3 528 000 i ekstratilskudd til som følge korona-krisa. Disse midlene skal fylkeskommunen nå fordele videre til miljøene. Dette tilskuddet kommer i tillegg til fylkesrådets ekstrabevilgning samlet kroner 3,5 millioner kroner som følge av Covid-19-utbruddet.

– Denne samla støtten er en sterk anerkjennelse av det gode langsiktige arbeidet som våre næringshager og inkubatorer har lagt ned over lang tid. Bidragene fra hele vårt innovasjonsmiljø utgjør en viktig forskjell for næringslivet, sier fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp).

Til toppen