Nytt medlem til arbeidsgruppe i Arktisk Økonomsik Råd (AEC)

Marius Storli skal representere Troms og Finnmark fylkeskommune i arbeidsgruppen «Maritime Transportation Working Group».

En mann iført hjelm står foran en båt.  - Klikk for stort bildeMarius Storli er daglig leder i North Agency. Foto: Privat. Storli er daglig leder I North Agency i Tromsø, samt styreleder for Energiklynge nord, en klynge som arbeider for å utvikle kunnskap og samarbeidskonstellasjoner for å øke konkurransestyrke på prosjekter innen samferdsel, maritime Næring, olje- og gass og mineralutvinning i hele Nord-Norge.

Han ser frem til å representere Troms og Finnmark fylkeskommune.

– Globalisering medfører at bruken av havet som transportmåte blir enda større. Landene i Arktis har en unik posisjon til å utvikle havet som transportmåte på en bærekraftig måte. Bare ved å samarbeid på tvers av landene, vil denne utviklingen være suksessfull. Jeg ser fram til å representere Troms og Finnmark Fylkeskommune i AEC i dette arbeidet, og kunne ta erfaringer fra arbeidsgruppen tilbake til regionen vår for videre inspirasjon, sier Storli.

Satsning på internasjonal næringsutvikling

Troms og Finnmark fylkeskommune har en pågående satsning på internasjonal næringsutvikling, med fokus på kystregioner i Nord-Atlanteren og det globale Arktis. I Oktober 2020 ble fylkeskommunen tatt opp som medlem i Arktisk Økonomisk Råd (Arctic Economic Council).

Medlemskapet i AEC legger til rette for at fylkeskommunen og næringslivet i Troms og Finnmark får tilgang til en verdifull arena for samarbeid for økt verdiskaping i vår region og i hele Arktis.

– Med Marius Storlis deltakelse i dette arbeidet vil vår region være godt representert i utviklingen av maritimt næringsliv i Arktis. For Troms og Finnmark er dette en viktig sektor, og vi vil at vårt næringsliv skal ta del i veksten i arktisk maritim sektor, sier Nils Arne Johnsen, næringssjef i fylkeskommunen.

Til toppen