Re-etableringen av Finnmark landforsvar; leverandører møter forsvarsaktører

16. februar er det duket for leverandørseminar i regi av Prosjekt leverandørutvikling Forsvaret. Samlingen vil rette søkelyset mot offentlige anskaffelser i det grønne skiftet.

En roll-up er synlig i en folkemengde. På roll-up'en står det "Prosjekt leverandørutvikling Forsvaret". - Klikk for stort bildeRoll-up: Prosjekt leverandørutvikling Forsvaret, her under seminaret som ble arrangert april 2021 ved Porsangermoen leir. Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK

Små og mellomstore bedrifter (SMB) kan nå for femte gang bli kjent med mulighetene som byr seg som en følge av oppbyggingen av Finnmark landforsvar (FLF) og forsvarsmarkedet generelt. Dette seminaret omfatter også andre offentlige oppdragsgivere.

Samlingen vil foregå fra kl. 11:00 - 16:00 ved Thon hotell Alta.

På bildet ser vi en smilende dame foran et teglsteinsbygg. I forgrunnen ser vi deler av en grønn busk. Det er vinter, og lyst ut som følge av snøen. - Klikk for stort bildeFylkesråd for næring, plan og miljø, Karin Eriksen (Sp), utenfor fylkeshuset i Vadsø. Sunniva Tønsberg Gaski

Miljø og bærekraft

– Som fylkesråd for næring, plan og miljø er jeg svært fornøyd med å kunne invitere regionens bedrifter til seminar for å lære mer om miljø og bærekraft i offentlige anskaffelser. Det grønne skiftet krever alles oppmerksomhet og vil for fremtiden være avgjørende for all næringsvirksomhet, forteller fylkesråd for næring, plan og miljø, Karin Eriksen (Sp).

Samarbeid

Fylkeskommunen har i dette prosjektet samarbeidet tett med Sápmi næringshage AS, NHO/NHO Arktis og Forsvarsbygg.

De siste to- og et halvt årene har prosjektet jobbet målrettet for å øke kompetansen innen faget offentlige anskaffelser, mulighetene i forsvarsmarkedet, samt få flere lokale små og mellomstore bedrifter inn i forsvarsmarkedet. Dette er et viktig satsningsområde for Troms og Finnmark fylkeskommune, som over lengre tid har hatt fokus på økte lokale og regionale ringvirkninger gjennom Forsvarets tilstedeværelse.

Det jobbes parallelt med kompetanseheving og bevisstgjøring blant regionens SMB, samt nasjonal politisk påvirkning ovenfor Forsvaret, for å få til konkurranser slik at disse bedriftene også får mulighet til å delta i anbudene.

Les mer og meld deg på (gjelder også media).

Til toppen