Regional støtte til NORA

Fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen, ved fylkeshuset i Tromsø. - Klikk for stort bildeFylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp). Foto: Lars Åke Andersen.Aktører i Troms og Finnmark er sikret mulighet til å søke finansiering i programmet Nordisk Atlantsamarbeid (NORA) frem til 2024.

Som et tiltak for å videreutvikle det internasjonale samarbeidet i Troms og Finnmark vestover, vil fylkesrådet bidra med regional finansiering til NORA for ny programperiode frem til 2024. Dette i samarbeid med Nordland fylkeskommune og Trøndelag fylkeskommune.  

– Vi har en pågående satsing mot kystregioner i Nord-Atlanteren og det globale Arktis, som omhandler å finne og utvikle potensiale for næringsutvikling til og fra Troms og Finnmark. Dette gjøres i hovedsak gjennom erfaringsoverføring, arenabygging og formelle samarbeid innen blå bioøkonomi som reiseliv, havbruk og energi. Et samarbeid med NORA bygger opp under målsetningen om en sterk og næringsrettet nordatlantisk region, sier fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp).

NORA (Nordisk Atlantsamarbeid) er et nordisk samarbeid i regi av Nordisk Ministerråd. Programmet bevilger støtte til samarbeidsprosjekter i Vest-Norden, som i denne sammenheng omfatter Island, Færøyene, Grønland og kyst-Norge, fra Troms og Finnmark i nord til Rogaland i sør.

Felles for deltakende land og regioner er geografisk nærhet, felles utfordringer og historiske, institusjonelle og kulturelle bånd.

Les mer om NORA her

Til toppen