Skal redusere fotavtrykket til turistene

Fylkesrådet har tildelt 1,43 millioner til et prosjekt som skal være med å redusere fotavtrykket til besøkende i Nord-Troms.

Fylkesråd for plan, næring og miljø Karin Eriksen i grå kjole i naturomgivelser utenfor fylkeshuset i Vadsø. - Klikk for stort bildeFylkesråd for plan, næring og miljø Karin Eriksen Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK

Prosjektet «Fellesparkering og renovasjon for reiselivsaktiviteter i Nord-Troms del 2: Utfartsparkering» er et samarbeid mellom kommunene Skjervøy, Lyngen, Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen.

– Regionen er allerede en attraktiv destinasjon for besøkende, men for å kunne videreutvikle reiselivet fremover er det bærekraft og tilrettelegging avgjørende, sier fylkesråd for næring, plan og miljø, Karin Eriksen (Sp).

Målet med prosjektet er at det skal bygges parkeringsplasser ved populære utfartspunkter i hver deltakende kommune. I tillegg skal det lages en plan på renovasjonsløsninger og modeller for drift og vedlikehold.

– Det er viktig med gode samarbeidsprosjekt på felles utfordringer for å lage gode løsninger som kommer innbyggere, besøkende og næringsliv i regionen til gode, avslutter fylkesråd Karin Eriksen (Sp).

Det er Skjervøy kommune som er prosjekteier og prosjektledelse gjennomføres av Visit Lyngenfjorden.

Til toppen