Statskog SF lyser ut prosjektmidler

Mennesker sittende på en platting ute i naturen.  - Klikk for stort bildeProsjektmidlene fra Statsskog SF skal blant annet motivere til bruk av naturen gjennom tilrettelagt friluftsliv.Statskog SF søker prosjekter på utvalgte satsningsområder beskrevet i samarbeidsavtalen med TFFK.

Statskog SF og Troms og Finnmark fylkeskommune har en samarbeidsavtale hvor det lyses ut prosjektmidler for å styrke næringsutviklingen i kommunene i fylket der Statskog er stor grunneier.

Satsningsområdene det fokuseres på er:

  • Tilrettelegging for økt satsning på naturbasert reiseliv og næringsvirksomhet i og i tilknytning til Statskogs arealer og i verneområder spesielt
  • Prosjekter som støtter bygdeutvikling
  • Prosjekter for bedre folkehelse gjennom tilrettelegging for friluftsliv
  • Prosjekter der skog og natur inngår i ulike former for tjenesteytende virksomhet

Gjennom utlysningen ønskes det prosjekter skal gjøre følgende:

  • Motivere til bruk av naturen gjennom tilrettelagt friluftsliv og derigjennom bidra til bedre folkehelse
  • Forebygge og redusere slitasje på i naturen, gjennom forbedret håndtering av søppel, kjøring og parkering.
  • Initiere nye, og oppgradering av eksisterende tiltak som skal fremme friluftsliv.

Målgruppen for utlysningen er grende- og bygdelag, kommuner, organisasjoner og bedrifter (ikke enkeltbedrifter).

Samarbeidsavtalens ramme er på kr 1 million pr år. Og søknadsfristen er 4 desember 2020. via regionalforvaltning.no Søknader behandles etter utløpsdato. Minstebeløp for søknad er kr 100 000.

Kontaktpersoner:

Statskog SF
Kåre Rasmussen
Tlf.: 91622024
kra@statskog.no

Troms og Finnmark fylkeskommune
Stian Larsen
Tlf.: 90199577
Stian.larsen@tffk.no

Til toppen