Støtter folk-til-folk samarbeidet

Fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen, på fylkeshuset i Tromsø. - Klikk for stort bildeKarin Eriksen (Sp), fylkesråd for næring og miljø. Foto: Lars Åke Andersen.Fylkesrådet bevilger kr. 150 000 til Kirkeneskonferansen 2021.

– Fylkesrådet støtter opp om Kirkeneskonferansen som en anerkjent arena for samfunn- og næringsutvikling, der grensekryssende muligheter og utfordringer belyses i kontekst av et felles ønske om bærekraftig utvikling og samarbeid, sier Karin Eriksen (Sp), fylkesråd for næring og miljø.

For Kirkeneskonferansen 2021 inngår folk-til-folk samarbeid som tema for debatten, med oppspill til et framtidig forskningsprosjekt som vil se nærmere på denne type grensekompetanse.

I Regjeringens nordområdemelding (2020-2021) omtales folk-til-folk samarbeidet i flere ulike sammenhenger. For de unge beskrives hyppige treffpunkter med andre unge i nabolandene til å bryte ned murer av fordommer og heller bygge tillit. NRK1 seien «Puckers» viser et eksempel på et grenseregionalt folk-til-folk samarbeid med hockeybanen som samspillsarena.

– Barentsregionen er i arktisk sammenheng tett befolket, og det er viktig for fylkesrådet å få fremhevet dette nyanserte bildet av det norske Arktis som en levende og framtidsrettet region bestående av mennesker, moderne infrastruktur, forskning og næringsutvikling, avslutter fylkesråd Karin Eriksen (Sp).

Til toppen