Styrket satsing på næringsutvikling i Troms

I sitt forslag til budsjett har fylkesrådet blant annet økt rammen til næringsfondet for Troms med 4 millioner kroner

Fylkesråd Karin Eriksen poserer foran fylkeshuset i Tromsø.  - Klikk for stort bildeFylkesråd Karin Eriksen (Sp) vil i 2023 styrke oppfølging av det næringsrettede utviklingsarbeidet i Troms . TFFK/Lars Åke Andersen.

– Vårt mål er å best mulig tilrettelegge for at næringsvennlige kommuner både kan tiltrekke seg, og beholde, viktig kompetanse og arbeidsplass. Selv om vi har en stram økonomisk situasjon har vi funnet rom for å styrke næringsfondet for Troms med 4 millioner kroner. Disse vil bli benyttet til å realisere prioriterte tiltak i regionen, forklarer fylkesråd for næring, plan og miljø, Karin Eriksen (Sp).

Butikkstøtte

Også støtteordningen til distriktsbutikker i Troms styrkes i budsjettet for 2023. En tilskuddsordning fylkesråd Karin Eriksen (Sp) omtaler som veldig viktig for distriktene.

– Lokalbutikkene er viktige i distriktene, i forhold til handel, trygghet og nærhet. Vi vil derfor styrke ordningen med 400 000,- kommende år. Dette betyr at den totale potten i 2023 vil være på 1 million kroner.

Tilskuddsordningen er et samarbeide mellom kommunene og fylkeskommunen, og har som mål å sikre lokalbefolkningen på mindre steder og bygdesamfunn et tilbud av dagligvarer i sitt nærområde.

Til toppen