Tildelinger til utviklingsprosjekter

Fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen, på fylkeshuset i Tromsø. - Klikk for stort bildeKarin Eriksen (Sp), fylkesråd for plan, næring og miljø. Foto: Lars Åke Andersen/Troms og Finnmark fylkeskommune. 12 kommuner er tildelt 3 millioner kroner hver til utviklingsprosjekter som skal fremme god samfunns- og næringsutvikling.

Fylkesråd for plan, næring og miljø, Karin Eriksen (Sp), er glad for å støtte oppunder gode utviklingsprosjekter. Hun sier at kommunene som har fått tildelt midler alle har prosjekter med stor nytteverdi for både næringslivet og samfunnet som helhet.

– God samhandling med innbyggere, næringsliv og frivillige organisasjoner er kjempeviktig for å skape bolyst, gode rammevilkår for næringslivet og tiltrekke seg tilflyttere. Gjennom å utvikle gode prosjekt kan man på sikt bidra til å løse utfordringer og utløse potensial som gjør kommunen mer attraktiv for innbyggere og næringsliv.

Kommunene som tildeler midler er Harstad, Dyrøy, Målselv, Storfjord, Kåfjord, Lyngen, Skjervøy, Berlevåg, Båtsfjord, Vadsø, Nordkapp og Lebesby.

Til toppen