Tilskudd til landbruksrelaterte utviklingsprosjekt

En mann står på et jorde og holder ut en hånd med nypoteter. - Klikk for stort bildeHar du et landbruksrelatert utviklingsprosjekt? Nå kan du søke om midler fra fylkeskommunen. Søknadsfrist er 15. oktober 2021.

I forbindelse med utlysningen trekker fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp), fram viktigheten av landbruket i regionen vår.

– Det arktiske landbruket har en viktig rolle i Troms og Finnmark i form av trygg matproduksjon, foredling, bosetning og verdiskaping i fylket. Ringvirkningene fra jordbruket er betydelige. Virkemidler for å sikre og videreutvikle det arktiske landbruket for å få høyest mulig verdiskaping og regional næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving er særdeles viktig. Næringen har over tid hatt tøffe rammevilkår, all innsats som kan bidra til positiv utvikling på landbrukssektoren må heies frem.

Om tilskuddsordningene

Tilskuddsordningene Regionale tilretteleggingstiltak (RT-midler) i landbruket lyses ut på regionalforvaltning.no.

Ordningene skal legge til rette for regional næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket.

Hvis det kommer søknader som passer bedre over ordningen Rekrutterings- og kompetanseheving (RK-midler) er støtte her aktuell hvis disponible midler.

Det gis ikke støtte til investeringer eller ordinær drift.

Mer informasjon om RT-midlene finner du her

Til toppen