Utlyser to nye tilskuddsordninger

To reinsdyr gnisser horn i snødekt landskap. - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde fra Tromsø Arctic Reindeer and Sami Experience. Nå kan aktører innen lokalmat, reiseliv og kreative næringer søke tilskudd fra fylkeskommunen. Det lyses samtidig ut midler til forprosjekter med fokus på bærekraftig og verdiskapende næringsutvikling.

Tilskuddsordningen "Arktisk samspill mellom lokalmat, reiseliv og kreativ næring" skal stimulere til gode utviklingsprosjekter som bidrar til nytenkende næringsutvikling, verdiskaping og attraktive lokalsamfunn.

Tiltak og aktiviteter skal tilrettelegge og mobilisere til økt samarbeid og samhandling med fokus på lokalbefolkning og besøkende samtidig som bærekraftperspektivet ivaretas.  Her vil det være et krav at minimum to av næringene er representert i prosjektene. 

Fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp), sier i anledning utlysningen at det siste året har vært krevende for bedriftseiere og næringsaktivitet knyttet til reiseliv og kreative næringer.

Hun mener tilskuddsordningen kan være med å øke verdiskapingen framover.

– Det er viktig å stimulere til samarbeid og bredde som kan være med på å øke verdiskaping framover. Reiselivsnæring og kreative næringer kjennetegnes begge av en desentralisert struktur og er dermed svært viktige for lokalsamfunn i hele vår langstrakte region.

Fylkesråd Eriksen (Sp) er glad for at fylkeskommunen nå kan lyse ut tilskudd som bidrar til sterkere forankring mellom lokalsamfunn og næring, samhandling og samarbeid som kan bidra til å styrke og videreutvikle bedrifter og lokalsamfunn.

Midler til forprosjekt

Målsetningen med tilskuddsordningen "Forprosjekt bærekraftig og verdiskapende næringsutvikling" er å legge til rette for utviklingsprosjekt som kan bidra til nytenkende og bærekraftig næringsutvikling, verdiskaping og attraktive lokalsamfunn.

– Vi ønsker primært å bidra til prosjekter som ser på og foreslår løsninger på viktige utfordringer i vår region. Vi har spesielle utfordringer knyttet bedrifters tilgang på riktig kompetanse, til lange avstander og til bærekraft og miljø. Utlysningen er en forlengelse av samme utlysning i 2020, sier fylkesråd Karin Eriksen (Sp) avslutningsvis.

Til toppen