Vil bli bedre på integrering

På bildet ser vi en smilende dame foran et teglsteinsbygg. I forgrunnen ser vi deler av en grønn busk. Det er vinter, og lyst ut som følge av snøen. - Klikk for stort bildeFylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp), utenfor fylkeshuset i Vadsø. Foto: Sunniva Tønsberg Gaski/Troms og Finnmark fylkeskommune. Igangsetter prosjekt som skal få flere arbeidsinnvandrere til å melde permanent flytting til Troms og Finnmark.

Bakgrunnen for prosjektet «Tilflytterstrategi» er den negative demografiutviklingen i nord, næringslivets behov for kompetent arbeidskraft og ivaretakelse av tilflyttere.

Fylkesråd for plan, næring og miljø, Karin Eriksen (Sp) mener denne satsningen er viktig både for næringslivet, kommunene, lokalsamfunn og arbeidsinnvandrerne selv. 

– Integreringsarbeidet som nå starter opp har et stort potensiale for å imøtekomme de demografiske utfordringene flere kommuner opplever. Det vil også være et konkurransefortrinn for arbeidsgivere som håndterer integreringsarbeidet godt. Prosjektet bidrar i den forstand til både bolyst og næringsutvikling.

Stort behov

I forkant av prosjektet er det identifisert en rekke utfordringer arbeidsinnvandrerne støter på i møte med det norske samfunnet.

Blant annet opplever både arbeidstakerne og arbeidsgivere et manglende mottaksapparat. Det er også et stort behov for informasjon, tilrettelagte språkkurs, kunnskap om norsk samfunn og kultur.

Prosjektet «Tilflytterstrategi» skal utvikle og iverksette tiltak for å imøtekomme noen av disse utfordringene.

– Den overordnede målsetning er at vi som samfunn skal bli bedre på å beholde og ivareta utenlands arbeidskraft og andre tilflyttere. Vi skal legge til rette for økt trivsel slik sikre at flere blir her lengre eller velger å bosette seg her. De som velger å reise hjem, skal bli gode ambassadører for regionen vår, uttaler fylkesråd Karin Eriksen (Sp).

Om prosjektet

Gjennom forprosjektet Innflytterstrategi har fylkeskommunen i samarbeid med kommunene Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø og parter i arbeidslivet, kartlagt utfordringer og behov fra både arbeidsinnvandrere, arbeidsgivere og i kommunene.

Tilflytterstrategi er et samarbeid mellom flere aktører; Landsorganisasjonen i Norge, NAV, NHO Arktisk, UiT Norges Arktiske Universitet, KS, Distriktssenteret og kommunene i Tromsø-regionen med Troms og Finnmark fylkeskommune som prosjekteier og prosjektleder.

Les mer om forprosjektet til Innflytterstrategi her (ekstern lenke)

Til toppen