Vil øke flyten av risikokapital

Fylkeskommunen gir 190 000,- til et nytt nettverk som skal få flere investorer til å satse på nye nordnorske bedrifter. Bak prosjektet står innovasjons- og rådgivningsselskapet KUPA. 

Nettverket «North Atlantic Business Angels Network» består av investorer og nye bedrifter i Troms og Finnmark, Grønland, Island og Færøyene.

– En av de største flaskehalsene for vekst i oppstartsbedrifter i Nord-Norge og den Nord-Atlantiske regionen er tilgang på risikokapital. KUPAs prosjekt sikter på å gjøre noe med dette problemet, uttaler fylkesråd for næring, plan og miljø Karin Eriksen (Sp) i anledning tildelingen.

Fylkesråd Eriksen understreker videre at nettverket ikke kun vil kunne gi oppstartsbedrifter tilgang på risikokapital, men også tilgang til nyttig kompetanse.

Gjennomført pilotprosjekt 

KUPA har allerede gjennomført et pilotprosjekt med støtte fra Innovasjon Norge og NORA som førte til flere investorer til nordnorske oppstartsbedrifter.

De tildelte midlene fra fylkeskommunen skal brukes til kursing av nye forretningsengler (investorer), mobilisering av investorene, møter, workshops, en digital kommunikasjonsplattform og en internasjonal konferanse.

Til toppen